Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2023-09-30 ( Imieniny: Geraldy, Honoriusza)

Biuletyn Informacji Publicznej Bibloteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego - Plany Pracy na 2018 rok

Plany Pracy na 2018 rok

Plany Pracy na 2018 rok.

PLAN PRACY
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego
na 2018 r.

I. Kierunki działania i najważniejsze działania.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego jest instytucją kultury, która zgodnie ze statutem oraz strategią rozwoju realizować będzie misję upowszechniania kultury ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów bibliotecznych.

Kierunki działania Biblioteki na 2018 rok uwzględnią kalendarz wydarzeń i rocznic kulturalnych i literackich przypadających na planowany rok.
Kontynuować będziemy działalność kulturalno- edukacyjną w ramach cykli spotkań bibliotecznych skierowanych dla osób dorosłych i młodzieży:

 1. Dla Zdrowia i Urody
 2. Klub Podróżujących Rodzin
 3. Biblioteczne Spotkania z Poezją
 4. Biblioteczne Spotkania z Muzyką
 5. Zajrzyj do Biblioteki Powspominać…
 6. Poprzez Wieki
 7. Artystyczne Prezentacje
 8. autorskich dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

W wypożyczalni dla dorosłych BPMiG w Barcinie prowadzone będą cykle wystaw promujących literaturę znajdującą się w zbiorach naszej biblioteki .
Dla najmłodszych czytelników organizowane będą spotkania piątkowe z cyklu „Bawię się i uczę” oraz cykliczne konkursy dla całych rodzin.
Kontynuowane będą również kursy komputerowe skierowane dla grupy wiekowej 50+ oraz językowe i tematyczne kursy e-learingowe dla dzieci i dorosłych.
Odbędą się również kolejne edycje sprawdzonych już konkursów, których biblioteka jest głównym organizatorem : „Barcin moje miasto- moja Mała Ojczyzna”, Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej, Czytelnik Roku, Młody Czytelnik Roku.

Główne kierunki działania i najważniejsze zadania, które będą realizowane w 2018 roku przez Biblioteki działające na terenie miasta i gminy Barcin, to :

 1. Uzyskanie wskaźników czytelnictwa zgodnych z zrealizowanym projektem „Rozbudowa bazy bibliotecznej na terenie gminy Barcin” – Program Wieloletni Kultura + Priorytet Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek.( 2% wzrost liczby czytelników w stosunku do 2017 r.).
 2. Wprowadzenie elektronicznej obsługi czytelników we wszystkich placówkach na terenie gminy przy pomocy systemu SOWA2, możliwość korzystania z zdalnego systemu rezerwacji i zamawiania książek, wprowadzenie kart bibliotecznych.
 3. Upowszechnianie czytelnictwa w środowisku lokalnym.
 4. Rozszerzanie oferty kulturalnej i edukacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem uzytkowników
 5. Poszerzanie i odnawianie zbiorów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czytelników .
 6. Udostępnianie czytelnikom biblioteki dostępu do platformy edukacyjnych zasobów IBUK Libra i Legimi.
 7. Kontynuowanie działalności Dyskusyjnych Klubów Książki – biblioteka główna -2, w filiach po 1.
 8. Utrzymanie na właściwym poziomie warunków lokalowych bibliotek i ich bazy materialnej.
 9. Kontynuowanie współpracy z placówkami oświatowymi wszystkich szczebli, znajdującymi się na terenie Gminy Barcin. Zacieśnianie współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi i bibliotekami szkolnymi, w zakresie przysposobienia czytelniczego oraz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
 10. Kontynuowanie współpracy z UTW – przestrzeń do spotkań słuchaczy w Filii w Piechcinie i bibliotece głównej.
 11. Dbanie o przestrzeń biblioteczną przyjazną małym dzieciom - wydzielenie lektur dla najmłodszych oraz kącików z książkami edukacyjnymi dla młodych rodziców we wszystkich placówkach bibliotecznych.
 12. Uwzględnianie przez bibliotekarzy w ich działalności potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci specjalnej troski – usługa „Książka na telefon”.
 13. Kontynuowanie polityki współpracy w ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowoczesność”.
 14. Rozszerzanie prac na rzecz upowszechnienia literatury popularno-naukowej oraz literatury pięknej o wysokich walorach artystycznych we wszystkich środowiskach czytelniczych.
 15. Doskonalenie i rozwijanie usług informacyjno-bibliograficznych, dokumentacyjnych, w tym w formie elektronicznej. Kontynuowanie budowy katalogu on-line.
 16. Włączanie się do ogólnopolskich akcji czytelniczych np. „Cała Polska czyta dzieciom” formą „Czytamy z mieszkańcami”, „Tydzień Bibliotek”, „Noc w Bibliotece” oraz „Narodowe Czytanie”.
 17. Popularyzacja rocznic literackich, ważnych wydarzeń kulturalnych, regionalnych środowiskowych poprzez organizowanie konkursów, spotkań, lekcji bibliotecznych, przeglądów książkowych, wystaw i innych form.
 18. Włączenie się biblioteki do gminnych obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
 19. Systematyczne dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek..
 20. Zapewnienie należytej ochrony i konserwacji zbiorom bibliotecznym.
 21. Współpraca z innymi bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami innych sieci..
 22. Promowanie zbiorów Izby Tradycji.
 23. Aplikowanie o środki finansowe zewnętrzne – składanie wniosków do MKiDN, Instytutu Książki, fundacji na realizację projektów.
 24. Wypełnienie ankiety aplikacyjnej do Rankingu Bibliotek Polskich 2018.

Ponadto planuje się:

 • kontynuować dotychczasową prenumeratę czasopism i gazet zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników;
 • przeprowadzić selekcję książek zaczytanych i zdezaktualizowanych we wszystkich bibliotekach;
 • sprawować opiekę merytoryczną nad filiami bibliotecznymi i punktem bibliotecznym
 • dbać o mienie bibliotek – szczególnie o zbiory, likwidując zadłużenia czytelników,
 • przeprowadzić planowe scontrum zbiorów bibliotecznych w bibliotece głównej.

II. Odpowiedzialność za realizację zadań.

Za realizację powyższych zadań odpowiedzialny jest Dyrektor BPMiG w Barcinie oraz podlegli pracownicy w wymiarze zawartym w zakresie zadań i odpowiedzialności stanowiskowych.

III. Ryzyko

Ryzyko występujące w związku z realizacją w/w zadań oceniamy jako małe.

IV. Przeciwdziałanie ryzyku

Będziemy przeciwdziałać ryzyku przez usprawnienie zarządzania w sferze gospodarki finansowej, wyznaczania zadań, ich realizacji oraz oceny.

V. Budżet Bibliotek Publicznych na rok 2018

Biblioteka w 2018 r. pracować będzie w oparciu o dotację podmiotową przyznawaną przez Radę Miejską w Barcinie, aplikować będziemy również o środki zewnętrzne - fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego : na zakup zbiorów bibliotecznych i prowadzenie spotkań w ramach projektu „Partnerstwo dla Książki oraz pozyskiwać sponsorów na prowadzenie zajęć wakacyjnych w bibliotekach.
Szacujemy wstępnie, że prócz dotacji Samorządu w wysokości 1.051.750 zł uzyskamy około 15 tys. zł tytułem różnego rodzaju wpłat i grantów.

VI. Sieć placówek bibliotecznych (na dzień 31.12.2017 r.)

 1. Stan wyjściowy sieci
  Stan sieci placówek bibliotecznych na terenie miasta i gminy Barcin na dzień 31.12.2017 r. przedstawiał się następująco:
  1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Jakuba Wojciechowskiego 88-190 Barcin ul. WP 4a z następującymi agendami :
   • wypożyczalnia dla dorosłych wraz z czytelnia internetową
   • Oddział dla dzieci i młodzieży
   • czytelnia wraz z Izbą Tradycji
  2. Filia nr 1 Barcin - 88-190 Barcin ul. Kościelna 15
  3. Filia biblioteczna w Piechcinie - 88-191 Piechcin ul. 11 Listopada 1c z następującymi agendami :
   • wypożyczalnia
   • czytelnia wraz z Kącikiem Małego Czytelnika i czytelnią internetową
  4. Filia biblioteczna w Mamliczu - 88-191 Mamlicz 72 SP

   Punkty biblioteczne

   Barcin - Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - Barcin ul. Polna 30,
   Świetlica MDK Barcin Wieś
   Świetlica MDK Krotoszyn
   Świetlica MDK Młodocin
   Świetlica MDK Złotowo – zawieszony w 2017 r.

 2. Zmiany ilościowe sieci oraz zmiany organizacyjne.
  W 2018 r. punkt biblioteczny w Złotowie zostanie zlikwidowany, poza tym nie planuje się zmiany ilościowej i organizacyjnej w sieci bibliotecznej na terenie gminy Barcin.

VII. Baza lokalowa i wyposażenie

 1. Zmiany lokalowe i remonty
  W 2018 r. nie planujemy generalnych remontów w placówkach bibliotecznych. Konieczne będzie jedynie odmalowanie holu i pomieszczenia socjalnego w bibliotece głównej.
 2. Uzupełnienie i wymiana wyposażenia
  Planuje się zakup 1 komputera stacjonarnego - stanowisko wypożyczania zbiorów w BPMiG w Barcinie oraz 2 laptopów – Filia nr 1 i Filia Piechcin, cyfrowego aparatu fotograficznego do Filii w Mamliczu, aktualizację licencji antywirusowych oraz programu zabezpieczający komputery w @-czytelni. Do czytelni i Izby Tradycji zaplanowano zakup sztalug i tablic prezencyjnych.
 3. Materiały nietrwałego użytku.
  Zakupem oraz podziałem środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych oraz druków bibliotecznych i artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć bibliotecznych zajmować się będzie pracownik gospodarczy zatrudniony w BPMiG w Barcinie. Zakupy dokonywane będą po złożeniu zapotrzebowania przez poszczególnych pracowników po zaakceptowaniu przez dyrektora i główną księgową.

VIII. Zabezpieczenie ppoż i bhp

W maju 2018 r. przeprowadzony zostanie przegląd sprzętu przeciwpożarowego we wszystkich bibliotekach, zostanie uaktualniona Instrukcja P.poż dla Filii w Piechcinie. Kontrolnym badaniom okresowym zostanią poddani pracownicy, którym kończy się okres zdolności do pracy. Zostaną również wykonane okresowe przeglądy instalacji wentylacyjnej, elektrycznej, przeciwpożarowej i alarmowej w bibliotece głównej, klimatyzacji w bibliotece głównej i Filii nr 1 oraz w Filii nr 1 instalacji gazowej.

IX. Zbiory biblioteczne.

Zakupem nowych zbiorów zajmować się będzie pracownik na stanowisku ds. gromadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych. Przy kupnie nowych pozycji uwzględniane będą zapotrzebowania zgłaszane przez pracowników poszczególnych placówek zgodne z potrzebami czytelników.

Zostaną także zakupione nowe pozycje „książek mówionych” dla BPMiG oraz filii w Barcinie i Piechcinie.Książki kupowane będą zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych, w ramach posiadanych środków. W budżecie biblioteki przeznaczono kwotę 41.400 zł. ( 12egz./100 mieszkańców =1.800 egz. x 23 zł = 41.400 zł )
Poza zakupem ze środków budżetowych przewiduje się wpływy z darów od czytelników i instytucji.
Aplikować będziemy również do MKiDN o środki na zakup nowości wydawniczych w ramach projektu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”
Przy gromadzeniu i uzupełnianiu zbiorów bibliotecznych szczególną uwagę zwróci się na materiały dotyczące naszego regionu.
Na 2018 rok zaprenumerowano 72 tytuły czasopism i gazet :
BPMiG Barcin 48 tytułów
Filia nr 1 – 8 ,
Filia Piechcin – 11
Filia w Mamliczu -5 .
Poza zaprenumerowanymi tytułami biblioteki dysponować będą "Pogłosem Barcina - wydawca MDK, a BPMiG w Barcinie otrzymywanym z WiMBP "Bibliotekarzem Kujawsko-Pomorskim".
Planuje się oprawę roczników gazety regionalnej "Pałuki" oraz kolejnych numerów "Pogłosu Barcina".

 1. Opracowanie zbiorów
  W 2018 r. realizowana będzie ewidencja zbiorów wszystkich placówek przy pomocy systemu SOWA 2 , baza danych zbiorów bibliotecznych będzie udostępniana w Internecie.
  Stan opracowania zbiorów bibliotecznych w systemie bibliotecznym SOWA :
  • biblioteka główna – 100 % zbiorów,
  • Filia nr 1 Barcin 97%
  • Filia Piechcin – 100%
  • Filia Mamlicz – 77 %.

  Zadaniem bibliotekarzy na rok 2018 jest opracowanie 100% zbiorów w filiach bibliotecznych w Barcinie i Mamliczu.
 2. Przechowywanie i selekcja zbiorów
  Bibliotekarze na bieżąco prowadzić będą ewidencję zakupionych książek w systemie elektronicznym. Układ książek na półkach nie ulegnie zmianie. Selekcję zniszczonych zbiorów prowadzić się będzie na bieżąco.
  W lutym zaplanowana jest okresowa inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych oraz sprzętu i wyposażenia w Filii bibliotecznej nr 1 w Barcinie – wrzesień 2018.

X. Czytelnictwo i udostępnianie

 1. Rozwój czytelnictwa
  W 2018 roku planuje się wzrost czytelnictwa w bibliotece głównej i filii bibliotecznej w Piechcinie o 2% w stosunku do roku 2017, obliguje nas do tego uczestnictwo w Programie Wieloletnim Kultura+ Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek i pozyskanie dotacji w wysokości 1.000.000 zł na projekt „Rozbudowa bazy bibliotecznej na terenie Gminy Barcin”.
  Czynić będziemy starania o pozyskanie nowych czytelników - przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. W tym celu kontynuować będziemy nawiązaną w latach poprzednich współpracę z placówkami oświatowymi z terenu gminy zapraszając zorganizowane grupy w ramach „Drzwi Otwartych Bibliotek” w maju, a także na spotkania kulturalno-edukacyjne organizowane w bibliotekach w ciągu roku szkolnego.
  Pozyskiwaniu nowych użytkowników biblioteki służyć będą zajęcia organizowane przez nasze placówki w czasie całego roku, ze szczególnym nasileniem w okresie ferii i wakacji szkolnych , a także konkursy czytelnicze skierowane do dzieci do 7 roku życia i ich rodzin „Edukowanie przez czytanie”.
  Starać się będziemy pokazać społeczeństwu, że biblioteka to tzw. „trzecie miejsce”, gdzie można zdobyć potrzebne informacje, gdzie można przyjemnie spędzić wolny czas.
  We wszystkich placówkach co najmniej dwa razy w miesiącu organizowane będą cykliczne spotkania kulturalno-edukacyjne. W czytelni biblioteki głównej w każdą środę, w Oddziale dla dzieci i młodzieży w każdy piątek, a w filiach bibliotecznych wg harmonogramu, który dostępny będzie na stronie internetowej i umieszczony w Karnecie Kulturalnym wydawanym wspólnie z MDK i BOSiR-em i dostępnym w wielu miejscach na terenie gminy.
  Mamy nadzieję , że wprowadzona w 2006 r. usługa proponowana przez nasze placówki, tzw. „Książka na telefon”, skierowana do osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, przyczyni się także do tego , iż większa liczba mieszkańców gminy skorzysta z bogatych zbiorów bibliotecznych.
  Swoją pracę upowszechnieniową oraz posiadany księgozbiór prezentować będziemy na łamach prasy lokalnej i w programach barcińskiej Telewizji Lokalnej, na stronie internetowej biblioteki oraz stronie internetowej Dyskusyjnych Klubów Książki. Promować będziemy usługi biblioteczne również na antenie Radia Żnin i Radia PiK.
  Liczymy, iż czynione przez nas zabiegi sprawią , że placówki biblioteczne w 2018 r. zyskają nowych czytelników, sympatyków książki, a biblioteka nowych przyjaciół .
 2. Udostępnianie zbiorów.
  Udostępnianie zbiorów bibliotecznych podobnie jak dotychczas odbywać się będzie przy wolnym dostępie do półek.
  Oprócz książek do domu wypożyczać będziemy również czasopisma i „książki mówione”.
  Użytkownicy biblioteki mogą również korzystać z platform IBUK Libra i Legimi – internetowych baz książek, do których biblioteka wykupiła dostęp w ramach Kujawsko-Pomorskiego Konsorcjum. Biblioteka w Barcinie wraz z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy i z innymi bibliotekami z województwa kujawsko-pomorskiego zawarła porozumienie w sprawie dostępu do bazy na platformie ibuk.pl czyli czytelni on-line książek z różnych dziedzin wiedzy. W ten sposób oferuje czytelnikom możliwość bezpłatnego korzystania z dostępu do elektronicznej wersji ok.1.900 książek.
  Wymiana książek w prowadzonym przez BPMiG punktach bibliotecznych odbywać się będzie raz na pół roku..
  Założono, że w 2018 r. ilość udostępnienia zbiorów bibliotecznych zarówno na zewnątrz, jak i na miejscu utrzymywać się będzie na poziomie roku 2017.
 3. Służba informacyjno-bibliograficzna.
  Informacji udzielać będziemy w oparciu o posiadane zbiory biblioteczne, Izby Tradycji katalogi i kartoteki oraz o wiadomości pozyskane z Internetu.
  Biblioteka Główna posiada 7 stałych stanowisk ( @-czytelnia) dostępu do Internetu oraz 7 tabletów, Filia w Piechcinie - 5 i 2 tablety. Natomiast Filia nr 1 w Barcinie – dwa stałe stanowiska i 2 tablety, a w Mamliczu 3 stanowiska z dostępem do Internetu. Korzystanie z Internetu jest nieodpłatne.
 4. Organizacja i propaganda usług bibliotecznych
  Wszystkie biblioteki posiadają tablice informacyjne o godzinach pracy.
  Informacja o godzinach pracy placówek bibliotecznych znajduje się także na stronie internetowej biblioteki i stronie BIP.
  Godziny otwarcia dostosowane są do potrzeb użytkowników bibliotek.
  W soboty dyżur pełnić będzie wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych biblioteki głównej pozostałe placówki będą nieczynne.
Godziny otwarcia bibliotek :
 1. BPMiG Barcin ul. WP 4a :
  • wypożyczalnia dla dorosłych wraz z czytelnią internetową :
   poniedziałek, wtorek, środa, od godz. 10:00 do 19 :00;
   czwartek od 10:00 do 15:00,
   piątek od 10:00 do 18:00
   sobota od 10:00 do 14:00.
  • Oddział dla dzieci i młodzieży oraz czytelnia wraz z Izba Tradycji przy BPMiG :
   poniedziałek, wtorek środa i piątek od 10:00 do 18:00
   czwartek od 10:00 do 15:00
 2. Filia nr 1 Barcin :
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 10:00 do 17:00
  czwartek biblioteka nieczynna - praca wewnętrzna
 3. Filia w Piechcinie :
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 10:00 do 17:00
  czwartek od 10:00 do 14:00
 4. Filia w Mamliczu :
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 12:30 do 16:30
  czwartek biblioteka nieczynna - praca wewnętrzna

Od 2018 roku wprowadzono we wszystkich placówkach bibliotecznych na terenie gminy elektroniczny system ewidencji czytelników i wypożyczeń przy pomocy systemu bibliotecznego SOWA2. Czytelnicy posiadający kartę biblioteczną mogą korzystać z usług wszystkich bibliotek publicznych w gminie. Można również rezerwować i zamawiać zbiory biblioteczne przez Internet. Czytelnicy są zawiadamiani o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych pozycji.
Do czytelników nie oddających w terminie wypożyczonych książek wysyłane będą systematycznie upomnienia - raz w miesiącu – wygenerowane automatycznie przez system SOWA.

XI. Działalność upowszechnieniowa.

Działalność upowszechnieniowa stanowi nieodłączny element pracy wszystkich placówek bibliotecznych. Biblioteki starają się oferować czytelnikom różnorodne formy pracy takie, aby każdy znalazł coś dla siebie. Wiele uwagi w pracy upowszechnieniowej poświęcać będziemy młodym czytelnikom. W oddziale dla dzieci i młodzieży od lat w każdy piątek prowadzone są zajęcia z czytelnikami, które mają za zadanie nie tylko nauczyć młodzież nawyku obcowania ze słowem pisanym, ale także rozbudzić zdolności manualne - warsztaty plastyczne, zajęcia plastyczno-literackie. Także podobne spotkania dla małych miłośników książki prowadzone są w filiach bibliotecznych.

W 2018 r. trwać będzie XI edycja cyklu spotkań „Edukowanie przez czytanie”, które mają za zadanie zachęcić rodziców do wypożyczania bajek, a przez to nauczyć najmłodszych mieszkańców gminy obcowania ze słowem pisanym, wpajać najmłodszym nawyk czytania. Przygotujemy również specjalna propozycję książek edukacyjnych dla rodziców. W bibliotekach na terenie gminy kontynuowany będzie bezpłatny internetowy kurs nauki języka angielskiego FunEnglish skierowany do dzieci w wieku 6-12 lat oraz kursy języka angielskiego, francuskiego, włoskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla dorosłych.

Biblioteki włączyła się również do akcji promowanej przez Fundację Orange pod nazwą „Dzień Bezpiecznego Internetu”.

W BPMiG i Filii w Piechcinie planujemy kontynuowanie wystaw z cyklu „Artystyczne prezentacje”, które będą w uroczysty sposób otwierane. Podczas wernisaży zostaną zaprezentowani twórcy.
W celu popularyzacji bogatej kolekcji poradników, które znajdują się w zbiorach bibliotek planuje się zorganizowanie cyklu spotkań pod wspólnym hasłem „Dla zdrowia i urody”., Planujemy dwa raz w kwartale organizacje spotkań „Klubu Podróżujących Rodzin” oraz prelekcji historycznych „Poprzez wieki”.

Inne cykle, które znajdują stałe grono odbiorców to : Biblioteczne Spotkania z Poezją , Biblioteczne Spotkania z Muzyką i cykl wspomnieniowy dotyczący historii Barcina i okolic „Zajrzyj do biblioteki powspominać…”.

Działać także będzie 6 Dyskusyjnych Klubów Książki :

 • 2 w BPMiG w Barcinie – dla dorosłych , dla dzieci
 • 2 w Filii w Piechcinie – dla dorosłych, dla dzieci
 • 1 w Filii nr 1 w Barcinie – dla młodzieży
 • 1 w Filii w Mamliczu – dla dzieci.

Spotkania w Klubach odbywać się będą raz w miesiącu. Projekt jest realizowany przy współpracy z Instytutem Książki w Warszawie i WiMBP w Bydgoszczy.
O terminach prowadzonych zajęć zainteresowani informowani będą poprzez plakaty wykonywane przez bibliotekarzy, wydawane comiesięczne Karnety Kulturalne, jak i prasę lokalną oraz informacje umieszczane na stronie internetowej, Instagramie i Facebooku biblioteki.

Rok 2018 jest rokiem Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Rokiem Ireny Sendlerowej, Rokiem Praw Kobiet (w 100.rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych), Rokiem Herberta. Parlament Europejski ustanowił rok 2018
Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Te rocznice i wydarzenia będą szczególnie brane pod uwagę w działalności bibliotek na terenie gminy Barcin. Ponadto w 2018 r. w działalności kulturalnej kierować się będziemy poniższym kalendarzem rocznic, świąt i wydarzeń:

Planowany harmonogram spotkań bibliotecznych w 2018 r.
I. Czytelnia dla dorosłych :
STYCZEŃ 2018
 1. 06.01. - sobota Orszak Trzech Króli organizowany w ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowoczesność”
 2. 08.01. – poniedziałek 15:00-19:00 Spotkanie miłośników gier planszowych „O! GRY W BARCINIE”
 3. 10.01. - środa 16:00 W spektaklu teatralnym "Ławeczka" wystąpią Wanda Dolman-Rzyska i Eugeniusz Rzyski
 4. 13.01.- sobota 9:00 Noworoczny Turniej Szachowy
 5. 14.01. - niedziela WOŚP – kiermasz książek
 6. 16.01. – wtorek 16:00 Podsumowanie konkursu Czytelnik Roku 2017 i Młody Czytelnik Roku 2017 – biblioteka główna i Filie nr 1 i Mamlicz
  Spotkanie z cyklu „Artystyczne prezentacje”- wernisaż prac sekcji ceramicznej działającej przy MDK pod kierunkiem P. Agnieszki Tylinskiej - Sopolińskiej
 7. 23.01. – wtorek 16:30 Spotkanie DKK – omawiana książka Tommi Kunnunen „Cztery drogi”.
 8. 24.01. – środa 16:00 Spotkanie z cyklu „Poprzez wieki” Prelekcja P. Olgi Gralak-Ćwikła. „Dzień z życia kobiety”
 9. 30.01. – wtorek 16:00 Spotkanie z cyklu „Zajrzyj do biblioteki powspominać…”- przechadzka ul. Polną, Krotoszyńską, Dworcową. Wspominamy Wolice.
 10. 31.01. – środa godz.16:00 Koncert kolęd pt.”Tobie mały Panie” w ykonaniu chórku prowadzonego przez P. Nell Polgert-Martwijczuk
LUTY 2018
 1. 05.02. – poniedziałek 15:00-19:00 Spotkanie Klubu Miłośników Gier Planszowych „O! GRY W BARCINIE”
 2. 06.02. – wtorek 16:30 Spotkanie DKK
 3. 21.02. – środa 16:00 Spotkanie z cyklu „Klub Podróżujących Rodzin”- o podróży do Laosu opowiadać będą Kamila i Rafał Krukowscy.
 4. 27.02. – wtorek 16:00 Spotkanie Klubu Zajrzyj do biblioteki powspominać…
MARZEC 2018
 1. 05.03. – poniedziałek 15:00-19:00 Spotkanie Klubu Miłośników Gier Planszowych „O! GRY W BARCINIE”
 2. 06.03. – wtorek 16:30 Spotkanie DKK
 3. 07.03. – środa 16:00 Gawęda historyczna Pani Małgorzaty Jarocińskiej pt. „Niepospolite kobiety w dawnej Polsce” z okazji Dnia Kobiet
 4. 14.03. - środa 16:00 Spotkanie z cyklu „Artystyczne prezentacje”- Paulina Krysiak „Stroiki wielkanocne”
 5. 21.03 – środa 16:00 Międzynarodowy Dzień Poezji spotkanie z poetką Barbarą Jendrzejewska
 6. 27.03. – wtorek 16:00 Spotkanie Klubu Zajrzyj do biblioteki powspominać…- Wolice
 7. 28.03. – środa 16:00 Spotkanie z cyklu „Poprzez wieki” Prelekcja P. Olgi Gralak-Ćwikła. „Dzień z życia mężczyzny”
KWIECIEŃ 2018
 1. 03.04. – wtorek Spotkanie DKK
 2. 04.04. – środa 16 :00 Spotkanie z cyklu „Klub Podróżujących Rodzin”- spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem Nowakowskim lub Markiem Pindralem
 3. 09.04. – poniedziałek 15:00-19:00 Spotkanie Klubu Miłośników Gier Planszowych „O! GRY W BARCINIE”
 4. 11.04. – środa 16:00 Spotkanie z cyklu „Artystyczne prezentacje”- obrazy wykonane w technice haftu krzyżykowego i obrazy olejne autorstwa P. Karoliny Grochowiak
 5. 18.04. – środa 10:00 Spotkanie autorskie z dziennikarzem i reportażystą Jackiem Hugo-Baderem w ramach DKK.
 6. 24.04. – wtorek 16:00 Spotkanie Klubu Zajrzyj do biblioteki powspominać…- Barcin w latach 20-tych XX wieku.
 7. 25.04.- środa 16:00 Spotkanie autorskie z P. Dorotą Schrammek
 8. 26.04. – czwartek 10:00 Konkurs „Barcin moje miasto- moja mała Ojczyzna”
 9. 27.04. – piątek Spotkanie z pisarką Wiolletą Piasecką- prezentacja książki z cyklu „Opowieści patriotyczne Ignaś” opowieść o Ignacym Janie Paderewskim.
MAJ 2018
 1. 4-8.05. matury
 2. 08.05. - worek Spotkanie DKK
 3. 09.05. – środa godz. 16:00 Spotkanie z cyklu „Poprzez wieki” Prelekcja P. Olgi Gralak-Ćwikła. „Dzień z życia dziecka”
 4. 14.05. – poniedziałek 15:00-19:00 Spotkanie Klubu Miłośników Gier Planszowych „O! GRY W BARCINIE”
 5. 15.05. - wtorek Trudne słowo „demokracja”. Piękne słowo „demokracja” - zajęcia dla dzieci o historii idei państwa, demokracji, trudnościach z nią związanych, ale i korzyściach płynących z jej pielęgnowania. W części warsztatowej dzieci i prowadząca powołują fikcyjne państwo i tworzą jego zasady, które nauczą dzieci zwracania uwagi na potrzeby innych.
  Zajęcia prowadzi Ewa Jałochowska - autorka powieści dla dzieci i historyk sztuki. Wydała "Historię sztuki dla dzieci i rodziców. Rozmowy z Kajtkiem" oraz powieści dla dzieci i młodzieży "Duchy Singapuru".
 6. 16.05. – środa 16:00 „Barcin w okresie PRL – wystawa Kółka Historycznego działającego przy ZS w Barcinie – P. Marek Kaczmarek
 7. 23.05. – środa 16:00 Spotkanie z cyklu „Klub Podróżujących Rodzin” – Roman Pankiewicz „Żywioł polski” – promocja książki
 8. 29.05. – wtorek 16:00 Spotkanie Klubu Zajrzyj do biblioteki powspominać…- Barcin w latach 30-tych XX wieku.
CZERWIEC 2018
 1. 04.06. - poniedziałek Spotkanie Klubu Miłośników Gier Planszowych „O! GRY W BARCINIE”
 2. 05.06. - wtorek Spotkanie DKK
 3. 06.06. - środa Spotkanie z cyklu „Klub Podróżujących Rodzin”- „W drodze na najwyższe szczyty Afryki” spotkanie z podróżnikiem i fotografem, który odwiedził 19 afrykańskich krajów Robertem Gondkiem.
 4. 09.06. – sobota Noc w Bibliotece „Dla każdego coś miłego – spotkania międzypokoleniowe”
 5. 13.06. - środa Spotkanie z cyklu „Artystyczne prezentacje”- Lucyna Fic – malarstwo akrylowe
 6. 16.06. - sobota Sympozjum im. Jakuba Wojciechowskiego (ARETE)
 7. 20.06. – środa Spotkanie autorskie z dziennikarzem Romanem Czejarkiem „Kochane Lato z Radiem”
 8. 23.06. - sobota Noc Świętojańska i Jarmark Świętojański
 9. 26.06. - wtorek Spotkanie Klubu Zajrzyj do biblioteki powspominać…- Barcin w latach 40-tych XX wieku.
 10. 27.06. - środa Spotkanie autorskie
LIPIEC 2018
 1. 02.07. poniedziałek Godz.15:00-19:00 Spotkanie Klubu Miłośników Gier Planszowych „O! GRY W BARCINIE”
 2. 03.07. – wtorek Spotkanie DKK
 3. 18.07. - środa Spotkanie z cyklu „Artystyczne prezentacje”- batik i ceramika – Adrianna Witucka (Łabiszyn)
SIERPIEŃ 2018
 1. 06.08. - poniedziałek Spotkanie Klubu Miłośników Gier Planszowych „O! GRY W BARCINIE”
 2. 22.08. - środa Spotkanie z cyklu „Artystyczne prezentacje”- wystawa prac pań z Klubu „Pasja łączy pokolenia” działającego przy filii w Mamliczu
 3. 28.08. - wtorek Spotkanie Klubu Zajrzyj do biblioteki powspominać…- Barcin w latach 60-tych XX wieku.
 4. 29.08. - środa Spotkanie z cyklu „Poprzez wieki” Prelekcja P. Olgi Gralak-Ćwikła. „Dzień z życia miasta”
WRZESIEŃ - 2018
 1. 01.09. – sobota Godz. 13:00 Narodowe Czytanie 2018
 2. 03.09. - poniedziałek Godz.15:00-19:00 Spotkanie Klubu Miłośników Gier Planszowych „O! GRY W BARCINIE”
 3. 04.09. - wtorek Spotkanie DKK
 4. 05.09. – środa 16:00 Spotkanie z cyklu „Poprzez wieki” Prelekcja P. Olgi Gralak-Ćwikła. „Dzień z życia wsi”
 5. 09.06. – sobota Noc w bibliotece
 6. 12.09. - środa Spotkanie z cyklu „Artystyczne prezentacje”- prace mieszkańców DPS w Barcinie
 7. 19.09. - środa Spotkanie z cyklu „Klub Podróżujących Rodzin”- Olga Gralak „Norwegia”
 8. 25.09. - wtorek Spotkanie Klubu Zajrzyj do biblioteki powspominać…- Barcin w latach 60-tych XX wieku.
 9. 26.09.- środa 16:00 Architekci niepodległości – wizje wolnej Polski pisarzy i artystów przełomu XIX i XX w. – pogadanka dla młodzieży licealnej i gimnazjalnej oraz osób dorosłych prowadzona przez Jarosława Górskiego- pisarza i dziennikarza, absolwenta Wydziału Polonistyki UW
 10. 26.09. - środa Jak żyli, co lubili, w co się bawili, co czytali, czego się uczyli nasi rówieśnicy w odrodzonej 100 lat temu Polsce – bogato ilustrowana fotografiami, obrazami, wierszykami i fragmentami prozy pogadanka z elementami warsztatów dla młodszych dzieci. Grupy: klasy 0-3 i 4-7 szkoły podstawowej.
PAŹDZIERNIK 2018
 1. 01.10. - poniedziałek Godz.15:00-19:00 Spotkanie Klubu Miłośników Gier Planszowych „O! GRY W BARCINIE”
 2. 02.10. - wtorek Spotkanie DKK
 3. 03.10.- środa 16:00 Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki koncert poezji śpiewanej „Śpiewana historia Polski” w wykonaniu Kuby Michalskiego
 4. 10.10. - środa Spotkanie z cyklu „Klub Podróżujących Rodzin”- Magda Omilianowicz
 5. 17.10. - środa Spotkanie z cyklu „Artystyczne prezentacje”- wystawa prac uczestników ŚDS
 6. 24.10. - środa Spotkanie autorskie Agnieszka Lingas-Łoniewska w ramach DKK
 7. 30.10. - wtorek Spotkanie Klubu Zajrzyj do biblioteki powspominać…- Barcin w latach 70-tych XX wieku.
LISTOPAD 2018
 1. 05.11. poniedziałek godz.15:00-19:00 Spotkanie Klubu Miłośników Gier Planszowych „O! GRY W BARCINIE”
 2. 06.11. wtorek Spotkanie DKK
 3. 07.11. - środa Gawęda historyczna Pani Małgorzaty Jarocińskiej – „Przyśniła się dzieciom Polska” o Orlętach Lwowskich
 4. 14.11. - środa Spotkanie z cyklu „Artystyczne prezentacje”- Daria Słomkowska -quilling
 5. 21.11. – środa Godz. 10:00 Gwara pałucka/ Spotkanie z cyklu „Poprzez wieki” Prelekcja P. Olgi Gralak-Ćwikła. „Dzień świąteczny”
 6. 22.11.- czwartek 10:00 Gwara pałucka
 7. 27.11. – wtorek 16:00 Spotkanie Klubu Zajrzyj do biblioteki powspominać…- Barcin w latach 80-tych XX wieku.
 8. 28.11. - środa Spotkanie z cyklu „Klub Podróżujących Rodzin”- Pindral
GRUDZIEŃ 2018
 1. 03.12. – poniedziałek Godz.15:00-19:00 Spotkanie Klubu Miłośników Gier Planszowych „O! GRY W BARCINIE”
 2. 04.12. - wtorek Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
 3. 05.12. - środa Spotkanie autorskie
 4. 11.12. – wtorek Spotkanie z cyklu „Artystyczne prezentacje”- malarstwo Agnieszka Tylińska- Sopolińska
 5. 12.12. - środa Spotkanie DKK
 6. 18.12. - wtorek Spotkanie Klubu Zajrzyj do biblioteki powspominać…- Barcin w latach 90-tych XX wieku..
 7. 19.12. -środa Wieczór kolęd i tradycji – gawęda historyczna wygłoszona przez P. Małgorzatę Jarocińską
II. BPMiG - Oddział dla dzieci i młodzieży
STYCZEŃ
 1. 05.01. – „Bawię się i uczę” - warsztaty plastyczne z biblioterapii przeprowadzone na podstawie książki pt. „Pilot i ja” w 100 rocznicę urodzin Adama Bahdaja /2.01./autora książek dla dzieci.
 2. 12.01. - „Bawię się i uczę” - warsztaty plastyczne pt. „Maski karnawałowe”.
 3. 19.01. – Bal karnawałowy dla uczestników projektu „Edukowanie przez czytanie”.
 4. 26.01. – Spotkanie DKK.
  Dodatkowo w styczniu zorganizowane będą warsztaty pt. „My i emocje”, wspierające nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej. Warsztaty będą umawiane indywidualnie, według potrzeb danej klasy.
LUTY
 1. 02.02. – „Bawię się i uczę” - warsztaty techniczne pt. „Czy pismo i kaligrafia jest nam potrzebna?”. Zajęcia będą zorganizowane w 550 rocznicę śmierci Johanna Gutenberga (ok. 1399-1468), niemieckiego złotnika i drukarza.
 2. 06.02. – Dzień Bezpiecznego Internetu – zajęcia edukacyjne dla dzieci z Zespołu Szkół w Barcinie – szkoła podstawowa.
MARZEC
 1. 09.03. - „Bawię się i uczę” – warsztaty czytania ze zrozumieniem.
 2. 16.03. - „Bawię się i uczę” - warsztaty plastyczne dla uczestników projektu „Edukowanie przez czytanie”. Tematyką warsztatów będzie WIOSNA.
 3. 23.03. - Spotkanie DKK.

Dodatkowo w marcu zorganizowane będą warsztaty pt. „Wielkanoc tuż, tuż,” wspierające nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej. Warsztaty będą umawiane indywidualnie, według potrzeb danej klasy. Tematyka warsztatów będzie dotyczyła obrzędów, tradycji i przygotowań do Świąt Wielkiej Nocy.

KWIECIEŃ
 1. 02.04. - Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci - tydzień wspólnego czytania z dziećmi z przedszkoli.
 2. 06.04. - „Bawię się i uczę” - dzień quizów - zajęcia edukacyjne dla dzieci od 7 lat dotyczące tematyki biblioteki, książek i czytania (krzyżówki, łamigłówki i zagadki).
 3. 13.04. - „Bawię się i uczę” - wiosenne warsztaty kulinarne.
 4. 20.04. - „Bawię się i uczę” - warsztaty z psychologiem dla uczestników projektu „Edukowanie przez czytanie” pt. „Zrozumieć emocje dziecka”.
 5. 27.04. - Spotkanie DKK.- spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką
MAJ

Drzwi otwarte w Bibliotece wg odrębnego planu

 1. 04.05. - „Bawię się i uczę” - warsztaty plastyczne.
 2. 08.05. - Dzień Bibliotek i Bibliotekarza.
 3. 11.05. - Warsztaty kulinarne dla uczestników projektu „Edukowanie przez czytanie”.
 4. 18.05. - „Bawię się i uczę” - „Biblioteka - jako centrum informacji”- pogadanka z dziećmi jak pozyskiwać informacje w bibliotece przy pomocy nowych technologii. zajęcia zorganizowane będą z okazji Światowego Dnia Informacji, który przypada 17.05.
 5. 25.05. – Spotkanie DKK.

Przez cały maj przyjmowanie lekcje biblioteczne w formie warsztatowej dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-IV.

CZERWIEC
 1. 01.06. - Międzynarodowy Dzień Dziecka – podsumowanie projektu „Edukowanie przez czytanie” - festyn przy stanicy Klubu Żeglarskiego „NEPTUN” w Barcinie.
 2. 08.06. - „BookCrossing” – Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek – happening.
 3. 15.06. – Spotkanie DKK.
LIPIEC – SIERPIEŃ

Zajęcia wakacyjne w każdy wtorek i piątek wg odrębnego planu pracy

WRZESIEŃ
 1. 7.09. - „Bawię się i uczę” - warsztaty plastyczne pt. „Wakacyjne wspomnienia”.
 2. 14.09. „Bawię się i uczę” - warsztaty plastyczne pt. „Jesień w bibliotece”.
 3. 21.09. - Spotkanie organizacyjne uczestników projektu „Edukowanie przez czytanie” (zaproszenia dla najmłodszych przedszkolaków)
 4. 28.09. - Spotkanie DKK.
PAŹDZIERNIK
 1. 5.10. - „Bawię się i uczę” - warsztaty origami pt. „Poznajemy różne techniki składania origami.
 2. 12.10. - „Bawię się i uczę” - warsztaty plastyczne pt. „Poznajemy różne techniki malowania farbami”.
 3. 19.10. - Warsztaty plastyczne dla uczestników projektu „Edukowanie przez czytanie”.
 4. 26.10. - Spotkanie DKK.
LISTOPAD
 1. 09.11. - Narodowe Święto Niepodległości - co to takiego?!? - zajęcia edukacyjne.
 2. 16.11. - „Bawię się i uczę” - warsztaty pt. „Jak radzić sobie z emocjami” - zabawy dla dzieci.
 3. 22.11. - Spotkanie z uczestnikami projektu „Edukowanie przez czytanie” - dogoterapia.
 4. 23.11. - „Bawię się i uczę” – turniej gier planszowych.
 5. 5. 30.11. - Spotkanie DKK.
GRUDZIEŃ
 1. 07.12. – Spotkanie Mikołajkowe dla uczestników projektu „Edukowanie przez czytanie”.
 2. 14.12. – „Bawię się i uczę” – warsztaty świąteczne.
 3. 21.12. – Spotkanie DKK.
III. Filia nr 1 w Barcinie
STYCZEŃ
 1. 02.01. - „Artystyczne pasje czytelniczek” – wtorkowe spotkania czytelniczek
 2. 08.01. - Lokalny Klub Kodowania
 3. 10.01. - DKK
 4. 19.01. - „Niespodzianka dla Babci i Dziadka” – warsztaty plastyczne pod kierunkiem p. Zofii Jesionowskiej
 5. 22.01. - „Zajrzyj do biblioteki powspominać Stare Miasto” – spotkanie wspomnieniowe
LUTY:
 1. 05.02. - Lokalny Klub Kodowania
 2. 05.02. - „Zajrzyj do biblioteki powspominać Stare Miasto” – spotkanie wspomnieniowe
 3. 06.02. - „Artystyczne pasje czytelniczek” – wtorkowe spotkania czytelniczek
 4. 07.02. – DKK
 5. 12-23.02. – „FILIA - FERIE - I Ty - Aktywne ferie bibliotecznej gromadki„
  1. 13 .02. – (wtorek)” Serduszko ” – warsztaty plastyczne
  2. 16. 02. – (piątek) – „Nasze kochane koty” - warsztaty krawieckie
  3. 20.02. (wtorek) – „Zimowe rozgrywki gier planszowych” – gry i zabawy
  4. 23.02 . – „Zima w bibliotece” –bal integracyjny
 6. 27.02. -„Książki przygodowe Juliusza Verne” - lekcja biblioteczna
MARZEC:
 1. 05.03. - Lokalny Klub Kodowania
 2. 05.03. - „Zajrzyj do biblioteki powspominać Stare Miasto” – spotkanie wspomnieniowe
 3. 06.03. - „Artystyczne pasje czytelniczek” – wtorkowe spotkania czytelniczek
 4. 07.03. – DKK
 5. 16.03. -„Zosia z ulicy Kociej” Agnieszki Tyszki - lekcja biblioteczna
 6. 21.03. – „Woda - źródło życia” – lekcja biblioteczna
KWIECIEŃ
 1. 04.04. - „Baśnie Świata ” – zajęcia plastyczno-literackie
 2. 06.04. - „Przysłowia Renaty Piątkowskiej” – lekcja biblioteczna
 3. 09.04. - Lokalny Klub Kodowania
 4. 09.04. - „Zajrzyj do biblioteki powspominać Stare Miasto” – spotkanie wspomnieniowe
 5. 10.04.- „Artystyczne pasje czytelniczek” – wtorkowe spotkania czytelniczek
 6. 11.04. - DKK
 7. 20.04. - „Ziemia – nasze wspólne dobro” – lekcja biblioteczna
MAJ
 1. 07.05. - Lokalny Klub Kodowania
 2. 07.05. - „Zajrzyj do biblioteki powspominać Stare Miasto” – spotkanie wspomnieniowe
 3. 08.05. - „Artystyczne pasje czytelniczek” – wtorkowe spotkania czytelniczek
 4. 09.05. - Spotkanie DKK
 5. 8-15 .05. - Tydzień BIBLIOTEK pod hasłem „Biblioteka? Z przyjemnością!”
 6. 18.05. – „Maja ulubiona baśń” – warsztaty plastyczne

W Filii nr 1 przyjmowane będą wycieczki z przedszkola i szkoły podstawowej i organizowane lekcje biblioteczne. Na spotkaniach prezentowane będą nowości zakupione przez bibliotekę oraz przybliżona praca biblioteczna.

CZERWIEC:
 1. 01.06. - „Dzień Dziecka w bibliotece” – Gry i zabawy
 2. 04.06. - 8.06. - „ Letnie bajki” – czytanie w” Czytelni Pod Świerkiem”
 3. 11.06. - Lokalny Klub Kodowania
 4. 11.06. - „Zajrzyj do biblioteki powspominać Stare Miasto” – spotkanie wspomnieniowe
 5. 12.06. - „Artystyczne pasje czytelniczek” – wtorkowe spotkania czytelniczek
 6. 13.06. – Spotkanie DKK
LIPIEC, SIERPIEŃ

Zajęcia wakacyjne wg odrębnego planu

WRZESIEŃ
 1. 07.09. - „Marzenia Matyldy” –lekcja biblioteczna
 2. 10.09. - Lokalny Klub Kodowania
 3. 10.09. -„Zajrzyj do biblioteki powspominać Stare Miasto” – spotkanie wspomnieniowe
 4. 11.09. - „Artystyczne pasje czytelniczek” – wtorkowe spotkania czytelniczek
 5. 12.09. – Spotkanie DKK
 6. 29.09. - ”Czytam głośno i wyraźnie”- głośne czytanie twórczości poetów polskich w szkole
PAŹDZIERNIK
 1. 05.10. - „Niezwykłe zwierzęta” – warsztaty plastyczne
 2. 08.10. - Lokalny Klub Kodowania
 3. 08.10. - „Zajrzyj do biblioteki powspominać Stare Miasto” – spotkanie wspomnieniowe
 4. 09.10. - „Artystyczne pasje czytelniczek” – wtorkowe spotkania czytelniczek
 5. 10.10. - Spotkanie DKK
 6. 19.10. – „Przygody Kubusia Puchatka” - zajęcia literackie.
LISTOPAD
 1. 09.11. - „Nasze barwy narodowe” - lekcja biblioteczna
 2. 12.11. - Lokalny Klub Kodowania
 3. 12.11. – „Zajrzyj do biblioteki powspominać Stare Miasto” – spotkanie wspomnieniowe
 4. 13.11. - „Artystyczne pasje czytelniczek” – wtorkowe spotkania czytelniczek
 5. 14.11. – Spotkanie DKK
 6. 23.11. – „Mój ukochany miś” –– warsztaty plastyczne
GRUDZIEŃ
 1. 07.12. - „Ozdoby świąteczne” – warsztaty plastyczne
 2. 10.12. - Lokalny Klub Kodowania
 3. 10.12. - „Zajrzyj do biblioteki powspominać Stare Miasto” – spotkanie wspomnieniowe
 4. 11.12.- „Artystyczne pasje czytelniczek” – wtorkowe spotkania czytelniczek
 5. 12.12. - Spotkanie DKK
IV. Filia Piechcin
STYCZEŃ
 1. 02.01. - Spotkanie DKK dla dorosłych.
 2. 11.01. - Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. „O estetyce w sztuce Japonii” – prelegent: dr hab. Ewa Górecka
 3. 17.01. - „Wszystkie dzieci nasze są. Problem innej narodowości” – lekcja biblioteczna z uczniami III klasy szkoły podstawowej ZPS w Piechcinie, w ramach cyklu „Arteterapia dla Małych i Dużych”
 4. 24.01.-„Cierpliwości… wszystko minie. Radzenie sobie z tęsknotą” - zajęcia z przedszkolakami w ramach cyklu „Arteterapia dla Małych i Dużych”
 5. 26.01. - „Przegląd twórczości Janiny Zającówny” – wystawka z okazji 85. rocznicy urodzin pisarki
LUTY
 1. Ferie zimowe (12.02.-25.02) wg odrębnego planu
 2. 06.02. - Spotkanie DKK dla dorosłych
 3. 08.02. - Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. „Polska lista zabytków na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO” – prelegent: prof. dr hab. Marek Chamot
MARZEC
 1. 06.03. - Spotkanie DKK dla dorosłych
 2. 08.03. - Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. „Popularne arie operetkowe” – prelegent: Łukasz Przykłocki
 3. 14.03. - „Pieguski są wspaniałe. Problem oswajania z piegami” - lekcja biblioteczna z uczniami II klasy szkoły podstawowej ZPS w Piechcinie, w ramach cyklu „Arteterapia dla Małych i Dużych”
 4. 20.03. - „Dramatopisarstwo Henryka Ibsena” – wystawka z okazji 190. rocznicy urodzin norweskiego pisarza
 5. 23.03. - „O umiejętności komunikowania się słów kilka” - lekcja biblioteczna z uczniami VI klasy szkoły podstawowej ZPS w Piechcinie, w ramach cyklu „Arteterapia dla Małych i Dużych”
KWIECIEŃ
 1. 03.04. - Spotkanie DKK dla dorosłych
 2. 05.04. - . Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. „Konflikt międzypokoleniowy” – prelegent: mgr Joanna Grochowska
 3. 18.04. - „Wszyscy zasługujemy na szacunek. Problem związany z biedą” - lekcja biblioteczna z uczniami I klasy szkoły podstawowej ZPS w Piechcinie, w ramach cyklu „Arteterapia dla Małych i Dużych”
 4. 25.04. - „Potulny jak misiaczek? Sztuka panowania nad sobą” - zajęcia z przedszkolakami w ramach cyklu „Arteterapia dla Małych i Dużych”
MAJ
 1. 08.-15.05. - Tydzień Bibliotek - wycieczki
 2. 08.05. - Spotkanie DKK dla dorosłych
 3. 10.05. - Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. „O przysłowiach i powiedzeniach w języku polskim” – prelegent: prof. dr Magdalena Czachorowska
CZERWIEC
 1. 05.06. - Spotkanie DKK dla dorosłych
 2. 07.06. - Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. „Rola kolagenu w życiu człowieka” – prelegent: mgr Tina Fagiewicz
 3. 13.06. - „Pycha wcale nie jest taka pyszna. Lekcja pokory” – lekcja biblioteczna z uczniami III klasy szkoły podstawowej ZPS w Piechcinie, w ramach cyklu „Arteterapia dla Małych i Dużych”
 4. 20.06. - „Świadomość własnych i cudzych emocji oraz umiejętność ich wyrażania i odczytywania” - lekcja biblioteczna z uczniami V klasy szkoły podstawowej ZPS w Piechcinie, w ramach cyklu „Arteterapia dla Małych i Dużych”
LIPIEC, SIERPIEŃ

zajęcia według odrębnego planu

WRZESIEŃ
 1. 04.09. - Spotkanie DKK dla dorosłych
 2. 19.09. - „Kość niezgody. Życie w niepełnej rodzinie”– lekcja biblioteczna z uczniami II klasy szkoły podstawowej ZPS w Piechcinie, w ramach cyklu „Arteterapia dla Małych i Dużych”
 3. 26.09. - „Mały szczurek uczy się na swoich błędach. Mądre wnioski”- zajęcia z przedszkolakami w ramach cyklu „Arteterapia dla Małych i Dużych”
PAŹDZIERNIK
 1. 02.10. - Spotkanie DKK dla dorosłych
 2. 04.10. - Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 3. 17.10. - „Konkurencja w rodzinie to nie tylko australijski problem. Pokonywanie zazdrości” - lekcja biblioteczna z uczniami I klasy szkoły podstawowej ZPS w Piechcinie, w ramach cyklu „Arteterapia dla Małych i Dużych”
 4. 24.10. - „Zrelaksuj się w końcu…” - lekcja biblioteczna z uczniami VII klasy szkoły podstawowej ZPS w Piechcinie, w ramach cyklu „Arteterapia dla Małych i Dużych”
LISTOPAD
 1. 06.11. - Spotkanie DKK dla dorosłych
 2. 08.11. - Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 3. 14.11. - „Potyczki pewnej matematyczki. Trening czyni mistrza” - lekcja biblioteczna z uczniami III klasy szkoły podstawowej ZPS w Piechcinie, w ramach cyklu „Arteterapia dla Małych i Dużych”
 4. 28.11. - „Do odważnych świat należy. Odkrywanie swoich mocnych stron” - zajęcia z przedszkolakami w ramach cyklu „Arteterapia dla Małych i Dużych”
GRUDZIEŃ
 1. 04.12. - Spotkanie DKK dla dorosłych
 2. 06.12. - Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 3. 12.12. - „Razem łatwiej i przyjemniej. Wspólny cel łączy, a nawet bawi” - lekcja biblioteczna z uczniami II klasy szkoły podstawowej ZPS w Piechcinie, w ramach cyklu „Arteterapia dla Małych i Dużych”
 4. 19.12. - „Wzrost wiary w siebie i poczucia własnej wartości” - lekcja biblioteczna z uczniami IV klasy szkoły podstawowej ZPS w Piechcinie, w ramach cyklu „Arteterapia dla Małych i Dużych”
V. Filia Mamlicz
STYCZEŃ
 1. Zajęcia edukacyjne „Dobre obyczaje”
 2. Warsztaty „Mały artysta - bądź kreatywny” – „Prezent dla babci i dziadka”
 3. Warsztaty „Pasja łączy pokolenia” – „Wiklina papierowa z Panią Haliną Ryszka” (dwa razy w miesiącu)
 4. DKK dla dzieci.
LUTY
 1. Ferie zimowe warsztaty „Mały artysta - bądź kreatywny” :
  • „Bałwan tu, bałwan tam”
  • „Zima za oknem”
  • gry i zabawy na wesoło
 2. Warsztaty „Pasja łączy pokolenia” – „Wiklina papierowa z Panią Haliną Ryszka” (dwa razy w miesiącu)
 3. DKK dla dzieci.
MARZEC
 1. Zajęcia edukacyjne „Wielkanoc na Pałukach”
 2. Warsztaty „Mały artysta - bądź kreatywny” – „Wielkanocne ozdoby”
 3. Warsztaty „Pasja łączy pokolenia” – „Wiklina papierowa z Panią Haliną Ryszka” (dwa razy w miesiącu)
 4. DKK dla dzieci.
KWIECIEŃ
 1. Zajęcia edukacyjne „Międzynarodowy Dzień Ziemi”
 2. Warsztaty „Mały artysta - bądź kreatywny” – „Wiosna, wiosna ach to ty”
 3. Warsztaty „Pasja łączy pokolenia” – „Wiklina papierowa z Panią Haliną Ryszka” (dwa razy w miesiącu)
 4. DKK dla dzieci.
MAJ
 1. Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mamliczu w ramach Tygodnia Bibliotek.
 2. Lekcja biblioteczna dla klasy IV S.P. Mamlicz „Katalog elektroniczny”
 3. Warsztaty „Mały artysta - bądź kreatywny”- „Prezent dla mamy”
 4. Warsztaty „Pasja łączy pokolenia” – „Wiklina papierowa z Panią Haliną Ryszka” (dwa razy w miesiącu)
 5. DKK dla dzieci.
CZERWIEC
 1. „Dzień dziecka na wesoło” – gry i zabawy
 2. Zajęcia edukacyjne „Bezpieczne wakacje”
 3. Spotkanie integracyjne „Dzień Rodzica”
 4. Warsztaty „Mały artysta - bądź kreatywny” – „Każde dziecko to potrafi”
 5. Warsztaty „Pasja łączy pokolenia” – „Wiklina papierowa z Panią Haliną Ryszka” (dwa razy w miesiącu)
 6. DKK dla dzieci.
LIPIEC, SIERPIEŃ
 1. Zajęcia wakacyjne dla dzieci „Nauka przez zabawę”:
  • „Piknik rodzinny przywitanie lata” wspólnie z Świetlicą MDK Mamlicz, Radą Sołecką Mamlicz, Kołem Gospodyń Wiejskich Mamlicz, OSP Mamlicz.
  • Warsztaty plastyczne „Origami- nic trudnego”
  • Warsztaty plastyczne „Figurki z plasteliny krok po kroku”
  • Warsztaty plastyczne „Słoneczny druk”
  • Warsztaty plastyczne „Papierowe cuda”
  • Warsztaty „Niezwykłe eksperymenty – nauka blisko mnie”
  • Zajęcia ruchowe „W zdrowym ciele zdrowy duch”
  • Zajęcia „Zagadki dla bystrzaków – zabawa z bajkowymi bohaterami”
  • Warsztaty kulinarne z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Mamliczu.
  • Podsumowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci – „Żegnajcie wakacje, witaj szkoło – gry i zabawy na wesoło” Prawdopodobnie będą organizowane wyjazdy integracyjne dla dzieci (koszty autokaru ponosi MDK Barcin)
 2. Warsztaty „Pasja łączy pokolenia” – „Wiklina papierowa z Panią Haliną Ryszka” (dwa razy w miesiącu)
WRZESIEŃ
 1. Spotkanie z przedszkolakami grupa młodsza „Poznaj bibliotekę”.
 2. Warsztaty „Mały artysta - bądź kreatywny” – „Jesienny zwierzyniec”
 3. Warsztaty „Pasja łączy pokolenia” – „Wiklina papierowa z Panią Haliną Ryszka” (dwa razy w miesiącu)
 4. DKK dla dzieci.
PAŹDIERNIK
 1. Zajęcia dla przedszkolaków grupa starsza „Kicia Kocia w bibliotece”
 2. Warsztaty „Mały artysta - bądź kreatywny” – „Kolory jesieni”
 3. Warsztaty „Pasja łączy pokolenia” – „Wiklina papierowa z Panią Haliną Ryszka” (dwa razy w miesiącu)
 4. DKK dla dzieci.
LISTOPAD
 1. Zajęcia edukacyjne „Dzień Pluszowego Misia”.
 2. Warsztaty „Mały artysta - bądź kreatywny” – „Biblioteczne inspiracje”
 3. Warsztaty „Pasja łączy pokolenia” – „Wiklina papierowa z Panią Haliną Ryszka” (dwa razy w miesiącu)
 4. DKK dla dzieci.
GRUDZIEŃ
  1. Mikołajkowe spotkanie.
  2. Zajęcia edukacyjne „Świąteczne tradycje w naszych domach i na świecie”.
  3. Warsztaty „Mały artysta - bądź kreatywny” – „Ozdoby choinkowe”
  4. Warsztaty „Pasja łączy pokolenia” – „Wiklina papierowa z Panią Haliną Ryszka” (dwa razy w miesiącu)
  5. DKK dla dzieci.

W wypadkach losowych plan może ulec zmianie.

XII. Kadry biblioteczne.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r. w placówkach bibliotecznych na terenie
miasta i gminy Barcin przedstawiał się następująco :

I. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
1. Pracownicy merytoryczni 7 etatów , w tym dyrektor:
1 etat - dyr. BPMiG
1 etat - kier. Oddziału dla dzieci i młodzieży
1 etat – prac. Oddziału dla dzieci i młodzieży
1 etat - prac. działu gromadzenia i opracowań zbiorów
1 etat - prac. wypożyczalni dla dorosłych
1 etat – prac. wypożyczalni dla dorosłych
1 etat – prac. czytelni i Izby Tradycji
2. Pracownicy administracji i obsługi – 4,5 etatu :
0,5 etatu – główna księgowa
1 etat - informatyk
1 etat – referent ds. administracyjno-finansowych
1 etat –– pracownik gospodarczy,
1 etat – sprzątacz z obowiązkami konserwatora

II. Filia nr 1 Barcin
1 etat –prac. filii

III. Filia w Piechcinie
1. Pracownicy merytoryczni – 2 etaty :
1 etat - kierownik filii
1 etat –prac. czytelni
2. Pracownik obsługi :
1 etat –pracownik gospodarczy

IV. Filia w Mamliczu
1 etat – prac. filii
Łącznie 16,5 etatu, 17 pracowników.

W 2018 roku chęć przejścia na emeryturę zgłosiła P. Stanisława Ciesielska – kier. Oddziału dla dzieci i młodzieży BPMiG w Barcinie. W listopadzie 2017 r. wypowiedzenie umowy o prace złożył informatyk pracujący w BPMiG.
Jubileusz 30- lecia pracy zawodowej obchodzi pracownik gospodarczy pracujący w bibliotece głównej, natomiast jubileusz 35 –lecia pracy – dyrektor biblioteki.
W 2018r. zgodnie z wytycznymi Burmistrza Barcina planuje się 5% podwyżki wynagrodzenia pracowników.

XIII. Doskonalenie zawodowe.

Pracownicy wszystkich bibliotek działających na terenie naszej gminy spotykać się będą raz w miesiącu - ostatni czwartek i dyskutować będą o aktualnych problemach placówek, prowadzone będą również szkolenia wewnętrzne.
Pracownicy uczestniczyć również będą w szkoleniach organizowanych przez WiMBP w Bydgoszczy.

XIV. Inne zadania i zamierzenia.

Biblioteki kontynuować będą nawiązaną już wcześniej współpracę z instytucjami, jednostkami, stowarzyszeniami, działającymi na terenie gminy w ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowoczesność”.
Działać będą Dyskusyjne Kluby Książek, których praca propagowana będzie na tworzonej stronie – forum.
Biblioteka w Barcinie – Oddział dla dzieci i Filia nr 1 w Barcinie w 2018 r. planuje włączyć do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” organizowanej przez Fundację "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" organizując spotkania „Czytamy z mieszkańcami” oraz Nocy Bibliotek.
Propagować będziemy posiadane zbiory i pracę upowszechnieniową w Telewizji Lokalnej , na łamach prasy regionalnej, w Radiu Żnin i PiK, na stronie internetowej biblioteki oraz portalach społecznościowych.
Starać się będziemy dostosować swoje zbiory do wymagań czytelników. Kształtować pracę bibliotek tak, aby stały się lokalnym centrum kultury, ośrodkiem informacji lokalnej .
Uczestniczyć będziemy w konkursach dostępnych dla instytucji kultury, miedzy innymi w ramach dotacji MKiDN, by pozyskać środki finansowe zewnętrzne.
Uczestniczyć będziemy w VII Rankingu Bibliotek Polskich organizowanym przez Instytut Książki i dziennik Rzeczpospolita.

Dyr. BPMiG w Barcinie
Grażyna Szafraniak
Barcin, dnia 30.12..2017 r.

Autor: Grażyna Szafraniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-17 08:03przez: Grażyna Szafraniak
Opublikowano:2018-02-07 00:00przez: Sagan Robert
Podmiot udostępniający: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin
Odwiedziny:1004

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo