Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2023-09-30 ( Imieniny: Geraldy, Honoriusza)

Biuletyn Informacji Publicznej Bibloteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego - Sprawozdanie roczne UM 2018

Sprawozdanie roczne UM 2018

Sprawozdanie roczne UM 2018

Informacja dotycząca stanu organizacyjnego i działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Barcin w roku 2018

I . Status formalno-prawny bibliotek:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego od 2006 r. jest instytucją kultury i została wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1.

II. Budżet

Całość dotacji budżetowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie na 2018 r. wynosiła 1.063.725 zł. Kwoty dotacji wpływały zgodnie z zatwierdzonym planem budżetowym. Wydatki były dokonywane zgodnie z planem, w myśl obowiązujących przepisów.

Biblioteka nie posiadała na koniec roku żadnych długów ani wymagalnych płatności.

Pozabudżetowe źródła pozyskania środków na działalność bieżącą w 2018 r. poza dotacją organizatora to 107.590,90 zł, tym :

 • dotacje z MKiDN – 68.154 zł
 • środki wypracowane przez instytucje – 1.331,03 zł
 • darowizna w postaci zbiorów bibliotecznych wyszacowana na kwotę : 5.381,88 zł
 • pozostałe pozyskane środki : 32.723,99 zł
 • refundacja z UP, odszkodowanie, darowizny sprzętu i wyposażenia.

Udział w projektach i grantach W 2018 r.

BPMiG w Barcinie brała udział w następujących projektach i akcjach czytelniczych:

 1. „Drogowskaz Niepodległa”, projekt dotowany z MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla Książki. Koszt projektu ogółem 9.950,03 zł, dotacja 7.000 zł , wkład własny 2.950,03 zł.
  W ramach zadania barcińska biblioteka podjęła działania, które adresowane były do osób dorosłych, większości 60+ ,oraz uczniów szkół z terenu gminy Barcin. Dzięki rozmaitym spotkaniom, jak warsztaty dla uczniów o demokracji, pogadanki historyczne, gra miejska „Miejsca pamięci”, quiz internetowy, gawędy historyczne, wystawa fotografii przedstawiająca Barcin i okolice w Dwudziestoleciu Międzywojennym, przybliżyliśmy mieszkańcom gminy historię państwa i regionu. Geocachingową grę miejską, internetowy quiz, wystawę fotografii, turniej szachowy przygotowaliśmy w ramach partnerstwa z Zespołem Szkół w Barcinie, reprezentowanym przez Stowarzyszenie Otwarte Umysły, Szkołą Podstawową nr 1, Młodzieżową Radą Gminy, Gminną Radą Seniorów, Towarzystwem Miłośników Miasta i Gminy Barcin oraz Grupą Geocaching Barcin Team. Poprzez wspólne przygotowywanie działań formowaliśmy lokalną sferę kulturalną. Wszystkie działania wzmocniły kulturotwórczą rolę biblioteki poprzez uatrakcyjnienie wolnego czasu mieszkańcom. Działania w ramach projektu „Drogowskaz-Niepodległa”, szczególnie Niepodległościowy Turniej Szachowy, stanowiły płaszczyznę do nawiązania kontaktów, wspólnego spędzania czasu. Udało nam się przyciągnąć młodych użytkowników. W 13 spotkaniach uczestniczyło 555 osób, w tym 133 seniorów, 202 uczniów, 95 osób dorosłych i 109 dzieci.
 2. „Polski da się lubić”, projekt dotowany z MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla Książki. Koszt projektu ogółem 18.950 zł, dotacja 14.800 zł, wkład własny 4.150 zł. Biblioteka podjęła działania, które adresowane były do osób dorosłych, większości 60+ oraz uczniów z terenu gminy Barcin. Główne cele, jakie były założone i realizowane w ramach w/w projektu to:
  • - przybliżenie społeczeństwu rozmaitych aspektów literatury, a szczególnie dostępu do różnych form książki,
  • - zaprezentowanie mieszkańcom gminy meandrów języka polskiego, jego bogactwa i poprawnego posługiwania się polszczyzną,
  • - formowanie lokalnej sfery kulturalnej i społecznej poprzez współpracę z miejscowymi organizacjami pozarządowymi,
  • - wzmocnienie kulturotwórczej roli biblioteki poprzez uatrakcyjnienie czasu mieszkańcom, jak również umożliwienie im spotkania ze znanymi ludźmi. Dzięki spotkaniom z językoznawcami, grze miejskiej, podczas której uczestnicy borykali się z zadaniami z językoznawstwa oraz dyktandu, w czasie którego uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne lub poznać prawidłową pisownię, zaprezentowaliśmy mieszkańcom gminy i nie tylko, zawiłości języka polskiego, jego bogactwo a także poprawne posługiwanie się polszczyzną. Terenową grę miejską oraz dyktando przygotowaliśmy w ramach współpracy z Zespołem Szkół w Barcinie, reprezentowanym przez Stowarzyszenie Otwarte Umysły oraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie. W 7 spotkaniach uczestniczyły 453 osoby, w tym 102 seniorów, 230 uczniów i 121 osób dorosłych
 3. „Edu Art. i ty”, projekt dotowany z MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla Książki. Koszt projektu ogółem 14.690 zł, dotacja 10.990 zł, wkład własny 3700 zł. Biblioteka podjęła działania, które adresowane były do dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Główne cele jakie były założone i zostały zrealizowane w ramach w/w projektu to: - wprowadzenie dzieci w świat kultury i sztuki; - wspieranie dzieci w rozwijaniu zainteresowań artystycznych dzieci do lat 12; - rozbudzenie w nich wrażliwości artystycznej poprzez przeprowadzenie zajęć edukacyjnoartystycznych stymulujących kreatywność beneficjentów projektu oraz aktywizujących ich twórczo. Dodatkowy cel, jaki został w ramach projektu osiągnięty, to promocja biblioteki jako miejsca przyjaznego dzieciom. Dzięki zajęciom realizowanym w ramach projektu dzieci rozwinęły swoją kreatywność oraz zainteresowania artystyczne. Miały możliwość rozwinięcia swoich umiejętności manualnych, plastycznych i technicznych. W zorganizowanych 18 spotkaniach udział wzięło 474 dzieci.
 4. „W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich”, projekt dotowany z MKiDN w ramach program Partnerstwo dla Książki. Koszt całkowity projektu 19.900 zł, z tego dotacja 15.650 zł, środki własne : 4.250 zł. Zadanie realizowane było przez filię biblioteczna w Piechcinie, która podjęła działania adresowane do dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów mieszkających w Piechcinie i na terenie gminy Barcin, a także do wszystkich zainteresowanych wydarzeniami kulturalnymi. Główne cele zrealizowane w ramach w/w projektu to: - edukowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez udział w spotkaniach o różnorodnej tematyce, - aktywizacja lokalnego społeczeństwa do udziału w życiu kulturalnym, - kształtowanie wrażliwości estetycznej, - popularyzowanie czytelnictwa. Projekt pn. „W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich” był wielopłaszczyznowy. Zorganizowano13 różnorodnych wydarzeń kulturalnych: spektakli edukacyjnych, warsztatów literacko-plastycznych, spotkań z piszącymi podróżnikami, spotkań autorskich, również spotkanie z historią z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i spotkań poetycko-muzycznych, w których uczestniczyło 362 użytkowników. Natomiast rezultatem realizacji zadania było powołanie Klubu pn. „O kulturze słów kilka” w celu zachęcenia czytelników, a także użytkowników do dyskusji, która będzie odbywać się w bibliotece, na temat różnych dziedzin kultury, mając jednocześnie na uwadze popularyzowanie czytelnictwa.
 5. 5) „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, projekt dotowany z MKiDN w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” . Projekt o wartości 61.880,44 zł, dotacja 19.714 zł, wkład własny 42.166,44 zł. W ramach otrzymanych środków dotacyjnych zostało zakupione 930 pozycji do zbiorów bibliotek publicznych działających na terenie gminy Barcin. Dotacja została wykorzystana w 100%. Zakupiono 923 wol. książek oraz 7 pozycji książek mówionych, z tego dla dzieci i młodzieży 203 poz.. Zbiory były kupowane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez czytelników bibliotek. Otrzymana dotacja nie tylko umożliwiła zwiększenie zbiorów naszych placówek, ale przede wszystkim uatrakcyjniła ofertę skierowaną do wszystkich grup wiekowych o nowości ukazujące się na rynku wydawniczym w 2018 r.. Przyczyniło się to także do zwiększenia poziomu czytelnictwa w gminie i pozyskaniu nowych użytkowników biblioteki. Wszystkie zakupione w ramach dotacji pozycje zostały oznakowane i wydzielone w katalogu on-line.
 6. 6) Dyskusyjne Kluby Książki, w 2018 r. na terenie gminy Barcin działało 5 DKK, dwa dla dorosłych – biblioteka główna i filia w Piechcinie oraz 3 dla dzieci – oddział dla dzieci i młodzieży, Filia nr 1 Barcin i Filia Mamlicz. Spotkania odbywały się raz w miesiącu (przerwa wakacyjna). Trzech moderatorów uczestniczyło w szkoleniach w WiMBP w Bydgoszczy oraz w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żninie. 18.04.2018 r. w bibliotece głównej odbyło się spotkanie autorskie z Wojciechem Chmielarzem.
 7. 7) „DoMowy, czyli rodzinne historie o słowach” – program CEO. Biblioteka otrzymała książki oraz materiały edukacyjne i w lipcu przeprowadziła spotkanie edukacyjne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
 8. 8) „Link do przyszłości. Lokalne Kluby Kodowania” , program FRSI – udział pracownika w szkoleniu. W ramach programu prowadzone są zajęcia informatyczne w bibliotekach.
 9. 9) „Dzień Bezpiecznego Internetu”, organizatorem wydarzenia jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI)- biblioteka otrzymała materiały edukacyjne. Za przeprowadzone działania placówka została wyróżniona otrzymując głośnik bezprzewodowy.
 10. 10) „Tydzień z Internetem 2018”, koordynator FRSI, biblioteka otrzymała materiały edukacyjne.
 11. 11) „Noc Bibliotek 2018”, koordynator CEO. Udział w akcji, część zajęć w ramach akcji sponsorowana przez Lafarge Cement Polska i Firmę Imago z Barcina ( Turniej Szachowy).
 12. 12) „Globalnie w bibliotekach”- I i II edycja , projekt realizowany przez PAH przy współpracy z FRSI. Biblioteka otrzymała materiały na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży.
 13. 13) Kampania społeczna "Mała książka - wielki człowiek" – wyprawki czytelnicze dla dzieci z rocznika 2015 z gminy Barcin, projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 14. 14) „Narodowe Czytanie 2018” – akcja społeczna z inicjatywy i pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Czytanie tegorocznej lektury, „Przedwiośnia” miało miejsce 8 września 2018 roku przed gmachem biblioteki. Podobnie jak w latach ubiegłych, w akcję włączyła się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin wraz z Zespołem Szkół w Barcinie, Miejskim Domem Kultury oraz Urzędem Miejskim. Zanim jednak rozpoczęto odczytywanie fragmentów dzieła, uroczyście dokonano oficjalnego odsłonięcia pomnika robotnika, literata i patrona biblioteki, Jakuba Wojciechowskiego. Pomysłodawczynią powstania posągu była Pani Jadwiga Stróżykiewicz, Urząd Miejski przeznaczył zaś na ten cel środki finansowe.
 15. 15) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin była partnerem w projekcie dofinansowanym przez MKiDN – Partnerstwo dla Książki pn.„Pola widzenia książki” , który był realizowany przez Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej. Projekt ten był pierwsze kompleksowe przedsięwzięcie na Śląsku, które popularyzuje bibliotekę jako przestrzeń otwartą na literaturę i sztukę. W jego ramach odbyło się 80 różnorodnych akcji. Pracownicy Domu Oświatowego odwiedzili biblioteki partnerskie przekazując wystawę promującą projekt. Dyrektor barcińskiej biblioteki oraz pracownik Filii nr 1 w Barcinie 15 listopada 2018 r. uczestniczyły w Katowicach w Konferencji podsumowującej zadanie. Podczas spotkania była okazja do przestawienia pracy biblioteki w Barcinie.
 16. 16) Barcińska biblioteka była również partnerem w realizacji projektu realizowanego przez Gminę Barcin pn. „Wydanie publikacji ukazującej walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne gminy Barcin i Pałuk” w konkursie ogłoszonym przez LGD „Pałuki Wspólna Sprawa” – przygotowanie materiałów i opracowanie tekstu publikacji.
Sponsoring
 1. 1. W roku sprawozdawczym biblioteka uzyskała wsparcie – przekazanie nagród rzeczowych na konkursy „Barcin moje miasto-moja Mała Ojczyzna” i X Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej” od Gminy Barcin i Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy w Barcinie.
 2. 2. Lafarge Holcim S. A. Cementownia Kujawy była sponsorem Turnieju Szachowego, który odbywał się w bibliotece podczas Nocy Bibliotek 2018. Dyrektor Cementowni Stanisław Sobczyk ufundował nagrody. Turnieje Szachowe organizowane w bibliotece w styczniu i marcu sponsorowała Firma Imago z Barcina przekazując słodycze i nagrody rzeczowe.
 3. 3. Biblioteki na terenie gminy Barcin otrzymały w roku sprawozdawczym dary książkowe od instytucji i osób prywatnych o wartości 5.381,88 zł – 215 pozycji. W realizacji budżetu zachowana została dyscyplina budżetowa. Szczegółowe sprawozdanie finansowe przekazane zostało w terminie Skarbnikowi Gminy.

III. Kadry - sytuacja zawodowa pracowników bibliotek

Na stanowiskach bibliotekarskich w bibliotekach na terenie gminy Barcin zatrudnionych jest 11 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.
Poza pracownikami merytorycznymi w BPMiG zatrudnieni są :

 • dyrektor biblioteki – 1 etat
 • główna księgowa – ½ etatu,
 • referent ds. administracyjno- finansowych – 1 etat
 • informatyk – 1 etat
 • pracownik gospodarczy – 2 etaty – BPMiG i Filia w Piechcinie
 • sprzątaczka – 1 etat – BPMiG

Od 26 marca na emeryturę przeszła kierownik Oddziału dla dzieci i młodzieży P. Stanisława Ciesielska. W oddziale dla dzieci do pracy została zatrudniona P. Joanna Kujawa- Drozdowska, ukończone studia wyższe pedagogiczne i podyplomowe – zarządzanie kulturą, rozpoczęte studia podyplomowe bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (2017 r.). Od 01.02.2018 r. nastąpiła również zmiana pracownika na stanowisku informatyka.

Od 17 grudnia na urlopie macierzyńskim przebywa bibliotekarka zatrudniona w wypożyczalni dla dorosłych. Wszyscy pracownicy w 2018 r. brali udział w szkoleniach organizowanych przez WiMBP w Bydgoszczy, Urząd Miejski w Barcinie, czy barcińską bibliotekę.Pięć osób brało udział w webinariach – szkoleniach on-line prowadzonych przez FRSI. Moderatorzy DKK Renata Grabowska, Anna Zielińska i Mariola Zelek uczestniczyli w specjalistycznym szkoleniu dla moderatorów zorganizowanym prze WiMBP w Bydgoszczy.

Dyrektor biblioteki oraz bibliotekarka Anna Zielińska uczestniczyły w Katowicach w konferencji podsumowującej projekt „Pola widzenia książki” realizowany przez Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej. Barcińska biblioteka była partnerem w projekcie. Podczas konferencji była okazja do przestawienia działań barcińskiej książnicy na rzecz rozwoju czytelnictwa na terenie gminy. Dyrektor biblioteki oraz bibliotekarka Alina Hofman uczestniczyły w uroczystej Gali Rankingu Bibliotek, która odbyła się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

IV. Zbiory biblioteczne :

 1. 1. Struktura zbiorów.
  Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018 r. w placówkach bibliotecznych :
  Ogółem : 102.800 jedn.., w tym :
  • literatura piękna dla dorosłych : 34.434 wol.
  • literatura piękna dla dzieci : 32.093 wol.
  • literatura popularno-naukowa : 35.176 wol.
  • zbiory specjalne : 1.097 jedn.

  W poszczególnych placówkach wygląda to następująco :
  BPMiG Barcin : Ogółem : 56.137 jedn., w tym :
  • literatura piękna dla dorosłych : 21.436 wol.
  • literatura piękna dla dzieci : 13.200 wol.
  • literatura popularno-naukowa : 20.627 wol.
  • zbiory specjalne : 874 jednostek (książki mówione)

  Filia nr 1 w Barcinie :
  Ogółem : 15.917 jedn.., w tym :
  • literatura piękna dla dorosłych : 2.392 wol.
  • literatura piękna dla dzieci : 8.359 wol.
  • literatura popularno-naukowa : 5.039 wol.
  • zbiory specjalne : 127 jedn.

  Filia w Piechcinie : Ogółem : 21.450 jedn., w tym :
  • literatura piękna dla dorosłych : 8.406 wol.
  • literatura piękna dla dzieci : 5.134 wol.
  • literatura popularno-naukowa : 7.816 wol.
  • zbiory specjalne : 94 jedn.

  Filia w Mamliczu : Ogółem : 9.296 wol., w tym :
  • literatura piękna dla dorosłych : 2.200 wol.
  • literatura piękna dla dzieci : 5.400 wol.
  • literatura popularno-naukowa : 1.694 wol.
  • zbiory specjalne : 2 jedn.

  Wartość posiadanych zbiorów bibliotecznych : 1.394.579,62 zł w tym :
  • BPMiG Barcin – 835.583,35 zł
  • Filia nr 1 Barcin – 208.003,38 zł
  • Filia w Piechcinie – 249.004,06 zł
  • Filia w Mamliczu – 101.988,83 zł

  W lutym 2018 r. w bibliotece głównej przeprowadzono okresowe scontrum zbiorów bibliotecznych – elektroniczne.
 2. 2. Zakup nowości wydawniczych
  W 2018 r. zakupiono 2.985 wol. książek na kwotę 64.892,82 zł
  - dotacja organizatora : 2.065 wol. , kwota 45.329,59 zł
  - dotacja MKiDN : 923 wol. na kwotę 19.563,23 zł
 3. 3. Liczba zakupionych zbiorów specjalnych w jednostkach inwentarzowych
  W roku sprawozdawczym dla potrzeb bibliotek na terenie gminy zakupiono 58 jednostek zbiorów specjalnych na kwotę 1.324,59 zł
  • - dotacja organizatora : 51 jedn. na kwotę 1.173,82 zł
  • - dotacja MKiDN : 7 jed. na kwotę 150,77 zł
 4. 4. Prenumerata czasopism
  W roku sprawozdawczym w bibliotekach na terenie gminy Barcin zaprenumerowano 84 tytuły na kwotę 15.241,28 zł

V. Czytelnicy i wypożyczenia

 1. 1.Czytelnictwo W 2018 r. we wszystkich bibliotekach na terenie gminy prowadzone były wypożyczenia i rejestracja czytelników za pomocą systemu SOWA SQL.
  W porównaniu z 2017 r. w bibliotekach na terenie gminy nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych czytelników o 168 osób, tj. o 3,68%. Wzrost nastąpił we wszystkich placówkach.
 2. 2. Liczba odwiedzin w bibliotekach – 47.086 osób, w tym aktywnie wypożyczający : 44.080.
  W porównaniu do roku 2017 nastąpił wzrost o 2.844 osoby, tj. 6,43%.
 3. 3. Liczba odwiedzin w czytelniach – 19.910 osób, w czytelniach internetowych 4.834 osób.
  Odnotowano niewielki wzrost liczby odwiedzających czytelnie, w tym spadek korzystających z Internetu.
 4. 4. Liczba wypożyczeń na zewnątrz
  • – książek : 91.958 wol., wzrost o 2.163 wypożyczenia
  • czasopism : 2.750 jednostek
  • zbiorów specjalnych : 1.252 jedn.

  W 2018 r., w porównaniu z 2017 r. wzrosła liczba wypożyczonych na zewnątrz książek o 2.163 , liczba wypożyczeni czasopism i gazet oraz audiobooków utrzymywała się na poziomie roku 2017.
 5. 5. Liczba wypożyczeń w czytelniach
  – książek : 5.116 wol.
  czasopism :
  nieoprawnych – 5.332 jednostek.,

VI. Praca upowszechnieniowa w bibliotekach na terenie gminy

W ciągu 2018 roku wszystkie biblioteki merytorycznie pracowały w oparciu o roczne plany pracy oraz plany cząstkowe np. plan zajęć na okres ferii zimowych, wakacji letnich i Tygodnia Bibliotek.

Placówki biblioteczne działające na terenie gminy starały się włączyć poprzez swoją działalność do życia społecznego gminy, będąc organizatorem wielu imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym skierowanych do wszystkich grup wiekowych.

W 2018 r. w bibliotekach na terenie gminy Barcin zorganizowano 569 spotkań o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, w których uczestniczyło 14.022 użytkowników. W poszczególnych placówkach wyglądało to następująco :

 1. 1. BPMiG w Barcinie – 321 spotkań , 10.139 uczestników, w tym spotkania edukacyjne skierowane do dzieci – lekcje biblioteczne, warsztaty plastyczne i literackie oraz spotkania DKK - 147, w których uczestniczyło 2.693 młodych czytelników;
 2. 2. Filia nr 1 w Barcinie – 88 spotkania, 1.044 uczestników;
 3. 3. Filia w Piechcinie – 72 spotkań – 1.505 uczestników;
 4. 4. Filia w Mamliczu – 88 spotkań – 1.334 uczestników (część spotkań wspólnie organizowanych ze świetlicą MDK w Mamliczu).

Na organizację wszystkich spotkań w bibliotekach zostało przeznaczona kwota 86.339,07 zł , z tego 48.440 zł zostało pozyskane z dotacji otrzymanej z MKiDN, w tym honoraria autorskie oraz opłata za spotkania teatralne dla dzieci przeznaczono kwotę 57.095 zł, z tego w ramach pozyskanych dotacji ministerialnych 38.050 zł.

W okresie ferii szkolnych we wszystkich placówkach były organizowane zajęcia dla dzieci, które czas wolny spędzały w miejscu zamieszkania. W 12 spotkaniach prowadzonych w okresie wolnym od nauki szkolnej uczestniczyło 171 dzieci.

W wakacje letnie we wszystkich placówkach zorganizowano 47 spotkań, w których uczestniczyło 896 dzieci. W Oddziale dla dzieci i młodzieży spotkania prowadzone były w ramach projektu „Edu art. i ty!!”, na które biblioteka pozyskała dofinansowanie 10.990 zł z ministerialnego programu „Partnerstwo dla książki.

Biblioteki w swojej pracy zwracały szczególną uwagę na działalność upowszechnieniową z dziećmi i młodzieżą. Cykliczne, różnorodnie tematycznie zajęcia z dziećmi odbywały się w Filii nr 1 w Barcinie. W Filii w Mamliczu odbywały się warsztaty międzypokoleniowe „Młody artysta – bądź kreatywny” oraz „Pasja łączy pokolenia”. Spotkania warsztatowe prowadzone były przez wolontariuszki, osoby uzdolnione artystycznie.

W 2018 r. w Oddziale dla dzieci i młodzieży kontynuowany był projekt skierowany do rodzin z małymi dziećmi pn. „Rodzinne czytanie – Edukowanie przez czytanie”. W ramach projektu odbyły się spotkania z psychologiem, dietetykiem, spotkania z biblioterapii, dogoterapii, z autorką książek dla dzieci, bal karnawałowy oraz spektakle teatralne. W projekcie uczestniczyło 41 dzieci.

Biblioteka w 2018 r. brała również udział w ogólnopolskiej społecznej kampanii czytelniczej "Mała książka - wielki człowiek" prowadzonej przez Instytut Książki w Warszawie, skierowanej do dzieci z rocznika 2015, a polegającej na przekazywaniu wyprawek czytelniczych zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. W bibliotekach na terenie gminy wydano 67 wyprawek, w tym 50 nowym czytelnikom. Dla wszystkich dzieci, które wypożyczyły co najmniej 10 książek z biblioteki zostały przygotowane dyplomy czytelnicze, otrzymało je 18 dzieci.

Dla osób dorosłych i młodzieży oprócz sprawdzonych już cykli spotkań kulturalnych i edukacyjnych, takich jak :„Prezentacje artystyczne”,„Zajrzyj do biblioteki powspominać”,czy „Klubu Podróżujących Rodzin”, w 2018 r. przygotowano cykl prelekcji historycznych „Poprzez wieki” oraz spotkania międzypokoleniowe w ramach projektu „Tydzień z Internetem”.

W Filii nr 1 prężnie działa klub „Artystyczne Pasje Czytelniczek”, którego spotkania odbywały się raz w tygodniu, w każdy poniedziałek. Panie skupione przy bibliotece nie tylko dzielą się swoimi pasjami – uczą młodzież wykonywania prac z papierowej wikliny, ale również promują gminę i bibliotekę na zewnątrz prezentując swoje prace m.in. na IX Powiatowych Prezentacjach Stołów Wielkanocnych w Żninie , Jarmarku Wielkanocnym w Barcinie , XI- jubileuszowej biesiadzie w Słaboszewku, Dożynkach Powiatowych w Barcinie oraz podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.

W filii w Piechcinie w każdy pierwszy czwartek miesiąca odbywały się wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W filiach w Mamliczu i w Barcinie organizowane były dla dzieci zajęcia z robotyki i informatyki prowadzone przez informatyka. Biblioteka uczestniczy w projekcie „Link do przyszłości. Lokalne Kluby Kodowania”, którego założeniem jest stworzenie w małych miejscowościach Lokalnych Klubów Kodowania i zachęcenie dzieci do nauki programowania.

W maju w ramach Tygodnia Bibliotek pn.”(DO) WOLNOSĆ CZYTANIA” placówki biblioteczne przygotowały dla czytelników wiele atrakcji. Odbywały się tematyczne lekcje biblioteczne, warsztaty literackie, warsztaty z robotyki i spotkania autorskie. Zorganizowano 52 lekcje biblioteczne w formie warsztatowej, w których uczestniczyło 1.039 dzieci – część lekcji w ramach realizowanego przez bibliotekę projektu „Globalnie w bibliotekach”. W warsztatowych zajęciach bibliotecznych w bibliotece głównej oprócz dzieci z Barcina brali udział uczniowie ze Szczepanowa i Parlina. Przygotowano 2 warsztaty literackie, które prowadziły pisarka Sylwia Trojanowska oraz dziennikarka Ewa Jałochowska. W Tygodniu Bibliotek w Filii w Mamliczu odbył się Konkurs Ładnego Czytania. Natomiast w bibliotece w Barcinie zaprezentowana została wystawa przygotowana przez Koło Historyczne działające przy Zespole Szkół w Barcinie pt.”Barcin w PRL-u”.

Od II kwartału 2018 r. w bibliotece głównej oraz filii w Piechcinie były realizowane projekty dofinansowane ze środków MKiDN z programu „Partnerstwo dla Książki” pn.”Drogowskaz Niepodległa” i „Polski da się lubić” – biblioteka główna oraz „W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich” – filia w Piechcinie. W ramach projektów zrealizowano działania promujące czytelnictwo wśród młodzieży i osób dorosłych poprzez ich aktywne uczestnictwo w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych. Projekty obejmowały przedsięwzięcia propagujące książkę oraz bibliotekę jako ośrodek animujący kulturę i aktywizujący lokalną społeczność. Uzyskane dotacje na realizację zadań to kwota 37.450 zł. W zorganizowanych 33 spotkaniach uczestniczyło 1.770 osób.

W czerwcu w barcińskiej bibliotece została zorganizowana NOC BIBLIOTEK pod hasłem „RzeczpospoCzyta”, w ramach akcji zorganizowano turniej szachowy o puchar Dyrektora Cementowni Kujawy i Dyrektora Biblioteki w kategoriach przedszkolaków i uczniów klas IIII ,w kategorii uczniów klas IV-VII i gimnazjum oraz open; spektakl teatralny dla dzieci pt.”Pinokio” w wykonaniu aktorów Grupy Teatralnej „KrakArt” z Krakowa, podsumowanie projektu, „Edukowanie przez czytanie”, podsumowanie konkursu „Rozczytana klasa”; spotkanie z podróżniczką Agnieszką Chęś na temat „Czego o swojej kulturze nie powie ci Arab” oraz turniej gier planszowych. W tym dniu w bibliotece trwała akcja „Książka za książkę – bookrossing w Barcinie. We wszystkich wydarzeniach NOCY Bibliotek udział wzięło 156 osób.

16.06.2018 przygotowano – Ogólnopolskie Sympozjum poświęcone patronowi biblioteki Jakubowi Wojciechowskiemu odbywające się w 60 rocznicę śmierci pamiętnikarza, założyciela barcińskiej biblioteki, połączone z nadaniem medali im. Jakuba Wojciechowskiego za zasługi dla kultury robotniczej. Uczestników zapoznano z historią Sympozjów, obejrzano prezentację multimedialną z realizacji projektu uczniów Zespołu Szkół w Barcinie zbierających materiały o Jakubie Wojciechowskim do Literackiego Atlasu Polski, w oparciu o audycję radia PiK, wręczono Medale i wysłuchano mini recitalu Zespołu Harcerskiego „Iskierki” z Piechcina. Medale wręczał przewodniczący Społecznej Kapituły ds. nadania wyróżnienia Pan Ireneusz Frelichowski, a otrzymali je Maria Gibała z Przemyśla, Natalia Jankowska –Urnat z Jaworzna, Grażyna Rochna-Woźniak z Solca Kujawskiego, Alicja Przybyłowicz z Piechcina, Mirosław Binkowski z Torunia, Stefan Żagiel z Ciechanowa i Krzysztof Wilk z Barcina. Po zakończonym sympozjum laureaci Medalu udali się na cmentarz na grób Jakuba Wojciechowskiego. Sympozjum zorganizowano w partnerstwie z Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury w Bydgoszczy,Burmistrzem Barcina,- Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz Miejskim Domem Kultury w Barcinie. W spotkaniu udział wzięło 59 osób.

Bibliotekę naszą odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie oraz członkowie UTW biorący udział w zjeździe , którzy zapoznali się z działalnością kulturalnoedukacyjna barcińskich bibliotek oraz ze zbiorami placówki. W 2018 r. kontynuowana była współpraca z Domem Oświatowym Biblioteki Śląskiej, Przedstawiciele barcińskiej biblioteki – dyrektor oraz pracownik Filii w Barcinie , jako partner w realizowanym przez Bibliotekę Śląską projekcie „Pole widzenia książki” uczestniczyły w Katowicach w konferencji podsumowującej przedsięwzięcie.

Ważnym wydarzeniem organizowanym przez barcińską bibliotekę była we wrześniu kolejna edycja Narodowego Czytania , w 2018 r. „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Narodowe Czytanie, to ogólnopolska akcja pod patronatem Pary Prezydenckiej Agaty i Andrzeja Duda. Program spotkania obejmował krótką informację o idei Narodowego Czytania, odczytanie przesłania Prezydenta RP –, prelekcję na temat epoki, czytanie fragmentów „Przedwiośnia” oraz quiz z nagrodami sprawdzający znajomość tekstu. Każdy kto przyniósł z sobą egzemplarz „Przedwiośnia” mógł otrzymać pamiątkowy stempel, była również wystawa poświęcona Stefanowi Żeromskiemu. Akcja odbyła się w partnerstwie z ZS w Barcinie, MDK i Urzędem Miejskim i była okazją do odsłonięcia przed budynkiem biblioteki pomnika Jakuba Wojciechowskiego – patrona Biblioteki. W bibliotece głównej w 2018 r. prowadzony był kurs komputerowy dla osób w wieku 50+ „Senior potrafi”, a także kursy e-learningowe nauki języka angielskiego dla dzieci i dorosłych. Kursy te prowadzone były przez bibliotekarzy i informatyka. W 2018 r. w placówkach bibliotecznych na terenie gminy zorganizowano 25 spotkań autorskich dla dorosłych i dla dzieci. Gościliśmy m.in. Barbarę Kosmowską, Joannę Jax, Marka Pindrala, Katarzynę Bondę, Wiolettę Piasecką, Roberta Gondka, Barbarę Rybałtowską, Wojciecha Chmielarza, Jerzego Bralczyka, Michała Ogórka, Łukasza Wierzbińskiego i Sylwię Trojanowską.

W realizacji wielu działań pomagali bibliotekarzom wolontariusze, w 2018 r. biblioteka podpisała 40 umów wolontariackich.

W 2018 r. w bibliotece głównej działał Klub Miłośników Gier Planszowych, osoby lubiące grać w planszówki spotykały się w czytelni biblioteki w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

Do ważniejszych spotkań kulturalno-edukacyjnych zorganizowanych w bibliotekach w 2018 r. zaliczyć należy :

 1. 1. 06.01.2018 - W ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowoczesność” Biblioteka była współorganizatorem IV Barcińskiego Orszaku Trzech Króli, który został zgłoszony do Fundacji Orszaku Trzech Króli. Współorganizatorami akcji byli Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin, Parafia p.w. Św. M.M. Kolbego , Parafia p.w. Św. Jakuba Większego w Barcinie, SP nr 1 w Barcinie, Zespół Szkół w Barcinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, MDK, Klub Żeglarski „Neptun”, barcińscy harcerze. Zadaniem biblioteki wspólnie z Zespołem Szkół w Barcinie była koordynacja Orszaku Zielonego oraz wykonanie plakatów i ulotek. Barcińskie Orszaki wyruszyły z trzech miejsc i spotkały się przy na placu , gdzie została odegrana scenka biblijna przygotowana przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Barcinie oraz wolontariusza biblioteki – propagatora kuchni Pałuckiej P. Krzysztofa Leśniewskiego, następnie wszyscy przeszli do kościoła, gdzie odbył się jasełka przygotowane przez ŚDS w Barcinie.
 2. 2.10.01.2018 – Teatr Przy Stoliku – spektakl „Ławeczka” A. Gelmana w wykonaniu aktorów Wandy Dolman – Rzyskiej i Eugeniusza Rzyskiego. Udział wzięły 102 osoby.
 3. 3.13.01.2018 – Noworoczny Turniej Szachowy przygotowany przy współpracy z Zespołem Szkół w Barcinie oraz Firmą Imago. W spotkaniu uczestniczył Prezes Polskiego związku Szachowego w województwie kujawsko – pomorskim. Udział wzięli szachiści z całej Polski – 59 osób. Turniej zgromadził również fanów szachów z okolicy. Sponsorem nagród byli: Firma Imago, Burmistrz Barcina, ZS i Biblioteka w Barcinie. Udział wzięło 96 osób.
 4. 4.15.01.2018 – Warsztaty „ Zasady prawidłowego żywienia” przygotowane w związku z projektem „Literacka Paczka”. Warsztaty prowadziła dietetyk P. Marta Szafrańska z Natur Haus ze Żnina, a uczestniczyli uczniowie ZS w Barcinie. Uczestnicy przygotowali wspólnie Piramidę Żywieniową, opracowali w grupach jadłospisy i obliczali wskaźnik BMI. Udział wzięło 48 osób.
 5. 5.15.01.2018 – lekcja biblioteczna pt. „ABC emocji” . Klasa III B ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Barcinie uczestniczyła w warsztatach dotyczących radzenia sobie z emocjami w szkole, domu na podwórku. W styczniu zorganizowano w Oddziale dla dzieci i młodzieży barcińskiej biblioteki 14 spotkań warsztatowych, w których uczestniczyli uczniowie klas I-III ze szkół nr 1 i nr 2 w Barcinie, łącznie 254 uczniów.
 6. 6.31.01.2018 – Koncert kolęd i pastorałek pt. „Tobie Mały Panie” w wykonaniu barcińskiego chóru stworzonego przez P. Nell Polgert – Martwijczuk. Udział wzięły 142 osoby.
 7. 7. 21.02.2018 – Spotkanie Klubu Podróżujących Rodzin – „Laos” o swojej podróży opowiadali PP. Kamila i Rafał Krukowscy. Udział wzięły 52 osoby.
 8. 8. 01.03.2018 – Spotkanie grupy młodzieży z ZS w Barcinie z doradcą zawodowym – przedstawicielem firmy Atos P. Hubertem Wasilewskim. Udział wzięły 72 osoby.
 9. 9. 07.03.2018 – Z okazji Dnia Kobiet gawęda historyczna przygotowana i wygłoszona przez P. Małgorzatę Jarocińską pt. „Niepospolite kobiety w dawnej Polsce”. Udział wzięło 38 osób. Podobne spotkanie odbyło się również w Filii w Piechcinie.
 10. 10. 21.03.2018 – Narada Kuratorium Oświaty dla dyrektorów szkół z powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego oraz części gmin powiatu żnińskiego – działania edukacyjne w Gminie Barcin. Podczas spotkania została przedstawiona współpraca Biblioteki Publicznej z bibliotekami szkolnymi oraz placówkami oświatowymi. Udział wzięły 83 osoby.
 11. 11. 21.03.2018 – Z okazji Światowego Dnia Poezji spotkanie z cyklu ”Biblioteczne Spotkania z Poezją” – gościem biblioteki była P. Barbara Jendrzejewska bydgoska poetka, szefowa Kawiarni Literackiej w DK. „Modraczek”. Udział wzięło 38 osób.
 12. 12. 20.04.2018 – Prelekcja pn.”Drogi do odzyskania niepodległości w 1918 roku” przygotowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Ekologicznym w Barcinie oraz Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”. Wykład wygłosił dr Przemysław Wójtowicz z delegatury bydgoskiej IPN. Uczestniczyło 81 osób.
 13. 13. 27.04.2018 – Spotkanie z pisarką Wiolettą Piasecką w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości. Promocja najnowszej książki o Janie Ignacym Paderewskim pt. „Ignaś, opowieści patriotyczne” . Udział wzięły 123 osoby. Spotkanie o tej tematyce odbyło się w Filii w Piechcinie.
 14. 14. 11.07. 2018 – Wernisaż wystawy batików oraz ceramiki artystycznej autorstwa Pani Adriany Wituckiej z Łabiszyna, spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez bibliotekę cyklu „Artystyczne prezentacje”.
 15. 15. 05.09.2018 – Spotkanie autorskie z barcińską poetką Panią Zofią Jesionowską – promocja najnowszego tomiku poezji dla dzieci pt. ”W krainie dzieciństwa” wydanego przez Urząd Miejski w Barcinie. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa ilustracji do książki wykonanych przez córkę poetki Anitę Jesionowską i niepełnosprawną mieszkankę Barcina Panią Lucynę Fic. Tego dnia wręczono także nagrody książkowe w ogłoszonym przez bibliotekę letnim konkursie czytelniczym pn.”Czytelnik lata 2018”. W spotkaniu uczestniczyło 175 osób.
 16. 16. 07.09. i 08.09.2018 –Wizyta studyjna członków UTW z Barcina i okolic , która odbyła się w ramach Jubileuszowego Zjazdu UTW z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości – zwiedzanie biblioteki oraz prezentacja multimedialna omawiająca działania placówki na rzecz społeczności lokalnej. – razem 114 osób.
 17. 17. 12.09.2018 – Spotkanie z cyklu „Przez wieki” – prelekcja Olgi Gralak-Ćwikła pt. „Dzień z życia wsi”. Na spotkaniu mówiono o wielu aspektach życia codziennego wsi w dawnych wiekach. Udział wzięło 25 osób.
 18. 18.18.09.2018 – odbyły się warsztaty edukacyjne pt. „Tajemnice języka” w których uczestniczyła klasa II B z wychowawczynią. Oddział dla dzieci we wrześniu zorganizował 4 warsztaty dla uczniów ZS w Barcinie W zajęciach uczestniczyło 84 uczniów.
 19. 19.19.09.2018 – „Jak żyli, co lubili, w co się bawili, co czytali nasi rówieśnicy w XIX i XX wieku” – pogadanka z elementami warsztatu przeprowadzona przez pisarza i kulturoznawcę Jarosława Górskiego. W spotkaniu , które odbyło się w ramach realizowanego przez barcińska bibliotekę zadania „Drogowskaz Niepodległa” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Barcinie oraz Szkoły Podstawowej w Piechcinie – razem 43 dzieci.
 20. 20.19.09.2018 – „Architekci niepodległości – wizje wolnej Polski pisarzy i artystów przełomu XIX i XX wieku” – pogadanka prowadzona przez kulturoznawcę Jarosława Górskiego, w ramach realizowanego przez barcińska bibliotekę zadania „Drogowskaz Niepodległa” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Udział wzięło 36 osób.
 21. 21. 02.10.2018 – Spotkanie autorskie z P. Zofią Stanecką poświęcone niepodległości, w którym uczestniczyli uczniowie klas IV z ZS i SP nr 1 w Barcinie - 96 osób.
 22. 22. 03.10.2018 – Spotkanie w ramach projektu „Drogowskaz Niepodległa” pn. „Śpiewana historia Polski – z pieśni pokoleń wyrosła” – wieczór poetycko- muzyczny w wykonaniu aktorów sceny bydgoskiej P.P. Wandy Doman-Rzyskiej i Eugeniusz Rzyskiego. Udział wzięło 36 osób.
 23. 23.23.10.2018 - Warsztaty edukacyjno – patriotyczne z okazji 100- lecia Niepodległości. W warsztatach uczestniczyła klasa I D z ZS w Barcinie. Ich celem było pielęgnowanie polskości, kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla przodków, symboli, języka i barw narodowych.W październiku przeprowadzono 8 warsztatów o tej tematyce dla uczniów szkół z terenu gminy , w których uczestniczyło 164 uczniów.
 24. 24. 24.10.2018 – Promocja książki wydanej przez BPMiG w Barcinie autorstwa Marcina Frąsia pt. „Studia z dziejów Barcina w okresie staropolskim” połaczona z otwarciem wystawy przygotowanej w ramach projektu „Drogowskaz Niepodległa” pt. „Barcin w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego” – zdjęcia do wykonania plansz zostały przekazane przez mieszkańców Barcina. W spotkaniu wzięło udział 55 osób.
 25. 25.14.11.2018 – Dwa spotkania z prof. Jerzym Bralczykiem prowadzone przez Michała Ogórka. W godzinach południowych odbyło się spotkanie skierowane dla młodzieży, natomiast po południu dla dorosłych. Przedsięwzięcia odbyły się w ramach projektu „Polski da się lubić” dofinansowanego ze środków finansowych MKiDN. Udział wzięło 246 osób.
 26. 26. 21.11. i 22.11.2018 – X Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej „Ocalić od zapomnieniagwara pałucka”. Podczas pierwszego dnia rywalizowali uczniowie szkół podstawowych z powiatu żnińskiego, w dwóch kategoriach , klasy I-III i IV-VI, natomiast drugiego dnia mówili po pałucku uczniowie klas VII-VIII i gimnazjalnych oraz kategoria open. W konkursie uczestniczyli uczniowie SP z Janowca Wlkp., Słębowa, Żnina, Januszkowa, Mamlicza, Piechcina i Barcina, a także szkół średnich w Żnie i słuchacze UTW. W przerwie konkursowych zmagań prelekcje na temat gwary pałuckiej wygłosił autor „Mojego słownika gwary pałuckiej” Mirosław Binkowski, o ludowym stroju pałuckimi hafcie mówiła P. Jadwiga Dziurgiela – hafciarka pałucka, a ojadle Krzysztof Leśniewski, autor „Kuchni pałuckiej. W konkursie udział wzięły 52 osoby, natomiast przysłuchiwało się zmaganiom 76 osób.
 27. 27. 05.12.2018 – Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu spotkanie z osobami, które pracują jako wolontariusze w bibliotekach publicznych na terenie gminy jako wolontariusze. Opowiadano o rodzaju pracy wolontariackiej , wszyscy zostali obdarowani upominkami i okolicznościowymi podziękowaniami. Na Wolontariuszy czekał tort w kształcie serca oraz spotkanie z wideo-poezją „Povidła” w wykonaniu P. Marcina Rogalskiego z Kołodziejewa. Udział wzięło 35 osób.

W 2018 r. w bibliotekach na terenie gminy organizowany był konkurs „Czytelnik Roku” – podsumowanie i wręczenie dyplomów i nagród laureatom odbyło się w styczniu, a biblioteka główna konkurs czytelniczy „Czytelnik lata”.

W kwietniu odbyła się XV edycja Konkursu historycznego wiedzy o gminie z elementami wiedzy o powiecie „Barcin moje miasto – moja mała Ojczyzna”. W konkursie udział wzięło 7 trzy osobowych drużyn ze szkół na terenie gminy Barcin.

W listopadzie podczas Rankingu Bibliotek organizowanego przez Instytut Książki i dziennik Rzeczpospolita barcińska biblioteka otrzymała zaszczytny tytuł najlepszej biblioteki województwa kujawsko-pomorskiego i uplasowała się na 2 miejscu w kraju.

VII. Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników bibliotek:

 1. 1. Osoby niepełnosprawne Bibliotekarze pracujący w bibliotekach publicznych na terenie gminy Barcin do lat otaczają szczególną opieką osoby niepełnosprawne korzystające z naszych usług i zbiorów bibliotecznych. W 2018 r. użytkownikami bibliotek było 165 osób niepełnosprawnych, z tego 35 osób korzystało ze zbiorów bibliotecznych.
  Przy BPMiG działał punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie. W punkcie bibliotecznym zarejestrowano 17 czytelników, którzy wypożyczyli 211 wol. książek i 17 jednostek zbiorów audiowizualnych. W ramach współpracy mieszkańcy DPS uczestniczą w spotkaniach kulturalnych w bibliotece, a 26.09.2018 w czytelni biblioteki odbyło się spotkanie z cyklu „Artystyczne prezentacje” , gdzie zaprezentowano prace mieszkańców DPS w Barcinie. Prace zostały wykonane w ramach warsztatów terapii zajęciowej, w których bardzo chętnie uczęszczają mieszkańcy DPS-u. W pracach prezentowanych na wystawie wykorzystano różne techniki: malowanie; wyklejanie obrazów z papieru; kolaż; origami; wiklinę papierową, masę solną i papierową; oklejanie; malarstwo z użyciem farb plakatowych, wodnych i akrylowych. Przedstawiono też krótki rys o działalności DPS-u oraz informację o tym, jak żyją jego mieszkańcy. W kilku słowach przedstawiono także formy spędzani wolnego czasu oraz aktywności mieszkańców tego domu.
  Od lat biblioteki współpracują także z Środowiskowym Domem Samopomocy w Barcinie, od 2012 w ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura –Nowoczesność”, uczestnikami Domu są osoby z zaburzeniami psychicznymi. Ponieważ Filia nr 1 w Barcinie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Domu, uczestnicy często odwiedzają bibliotekę. Biblioteka z kolei korzysta z Sali ŚDS przy organizowaniu większych spotkań. W ramach Partnerstwa wspólnie z ŚDS biblioteka zorganizowała III Barciński Orszak Trzech Króli. W październiku w bibliotece głównej przygotowano wystawę prac plastycznych uczestników ŚDS. Podczas wernisażu, w którym uczestniczyli nie tylko uczestnicy i pracownicy Domu, ale również licznie zgromadzeni mieszkańcy Barcina, instruktorki terapii zajęciowej opowiadały o codziennym życiu placówki i współpracy w ramach Partnerstwa. Należy zaznaczyć , że również pracownicy biblioteki uczestniczą w ważnych dla ŚDS wydarzeniach na przykład w Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych.
  W czerwcu 2018 r. w bibliotece głównej zorganizowano wystawę prac plastycznych Pani Lucyny Fic, osoby niepełnosprawnej . Na wystawie zaprezentowano prace malarskie oraz kartki okolicznościowe wykonane metodą scrapbookingu. Kolejna wystawa artystki miała miejsce we wrześniu, tym razem w związku z promocją książki Zofii Jesionowskiej „ W krainie dzieciństwa”, gdzie prezentowane były ilustracje do tomiku wierszy dla dzieci.
  Biblioteka współpracuje z Polskim Związkiem Diabetyków Koło w Barcinie. Członkowie Koła spotykają się w każdy pierwszy piątek miesiąca w bibliotece. Zostały wspólnie przygotowane dwie pogadanki, w których mógł uczestniczyć każdy użytkownik biblioteki : „Kosmetyka stóp” oraz „Dieta osób w wieku dojrzałym”.
  Wszystkie biblioteki prowadzą obsługę osób niepełnosprawnych poprzez udostępnianie swoich zbiorów specjalnych tj. audiobooków oraz książek z dużą czcionką dla osób słabo widzących.
  Osoby niepełnosprawne wypożyczały książki osobiście lub w towarzystwie opiekunów, korzystały z Czytelni Internetowej i tabletów oraz z usługi „Książka na telefon”.
 2. 2. Seniorzy Wśród czytelników zarejestrowanych w 2018 r. w bibliotekach było 527 seniorów, tj. osób w wieku powyżej 60 roku życia. Wypożyczając książki preferują oni przede wszystkim powieści obyczajowe , sensacyjne, literaturę faktu oraz literaturę popularnonaukową dotyczącą medycyny, porad kulinarnych, szydełkowania i historii. Osoby starsze czytają na miejscu i wypożyczają czasopisma i gazety dostępne w bibliotece oraz uczestniczą w spotkaniach kulturalnych prowadzonych przez biblioteki.
  Seniorzy uczestniczyli również w X Powiatowym Konkursie Gwary Pałuckiej. W II kwartale 2018 r. w bibliotece w Barcinie zorganizowano kurs komputerowy pn. „Senior potrafi” prowadzony przez bibliotekarkę Annę Popielarz-Olszak i informatyka Roberta Sagana. Skierowany był do osób w wieku 50+. Podczas 9 spotkań uczestnicy nauczyli się podstaw obsługi komputera, podstawowych programów komputerowych, wyszukiwano tematyczne strony internetowe, uczono się obsługiwać pocztę e-mailową , komputerowej obróbki zdjęć oraz pisania w Wordzie. Każdy uczestnik spotkań otrzymał certyfikat potwierdzający udział w kursie.
  Seniorzy byli również beneficjentami zrealizowanych przez bibliotekę w Barcinie zadań „Polski da się lubić” i „Drogowskaz Niepodległa” oraz prowadzonego praz Filię w Piechcinie zadania „W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich”, projektów dofinansowanych przez MKiDN z programu „Partnerstwo dla książki”. W spotkaniach projektowych udział wzięło 437seniorów.
  W 2018 roku biblioteka nawiązała współpracę z powstałym przy MGOPS w Barcinie Domem Dziennego Pobytu „Zacisze”. Uczestnicy odwiedzili bibliotekę i zapoznali się z pracą placówki oraz jej zbiorami, uczestniczyli również w spotkaniach organizowanych przez książnicę.
  W roku sprawozdawczym BPMiG w Barcinie współpracowała z Uniwersytetem Trzeciego Wieku z Barcina oraz Klubami Seniora „Wrzos” z Barcina i „Białe Zagłębie” oraz Pracownią ART. z Piechcina.
  W dniach 6-7 września w Barcinie odbył się jubileuszowy zjazd uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Barcina, Mogilna, Chełmna oraz Gąsawy. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W ramach zjazdu seniorzy zwiedzili min. Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Barcin. Podczas pobytu w bibliotece seniorzy mieli możliwość zapoznać się z historią i działalnością biblioteki. Zwiedzili pomieszczenia książnicy, zaznajomili się ze specyfiką pracy w poszczególnych działach biblioteki, obejrzeli aktualne wystawy. Swoje wrażenia wpisali do bibliotecznej księgi pamiątkowej.
  W bibliotece prowadzone były również zajęcia sekcji języka angielskiego działającej przy UTW oraz comiesięczne spotkania Rady Słuchaczy.
  Seniorzy są uczestnikami spotkań o charakterze historycznym w ramach działalności klubu wspomnieniowego „Zajrzyj do biblioteki powspominać…”, który ma za zadanie zachowania od zapomnienia historii miasta i gminy.
  Filia nr 1 w Barcinie zorganizowała dla seniorów dwa kluby:
  1. 1)„Artystyczne Pasje Czytelniczek” –jest to klub hobbystyczny skupiający panie, które zajmują się wyplataniem wikliny papierowej. Członkinie spotykają się w bibliotece raz w tygodniu, nie tylko wymieniały się swoimi pasjami, ale wykonane prace prezentowały w 2018 roku, promując bibliotekę i gminę, podczas:
   - VIII Prezentacji i Degustacji Potraw „Stół Wielkanocny” w Żninie
   - Jarmarku Wielkanocnym w Barcinie
   - III Festiwalu Nauki i Pasji w Barcinie
   - Patriotycznej Biesiady Artystycznej w Słaboszewku
   -Gminnych i Powiatowych Dożynek w Barcinie
   - Jarmarku Bożonarodzeniowego w Barcinie
   W 2018 roku w bibliotece odbyło się 25 warsztatów z wikliny papierowej.
  2. 2)„Barcińskie wspominki” - spotkania grupy seniorów, organizowane przy współpracy BPMIG Barcin ul. WP4A, odbywające się raz w miesiącu , podczas których uczestnicy wspominają swoich przodków, rodzinę i sąsiadów w okresie międzywojennym i powojennym. W 2018 roku zorganizowano 6 spotkań, w których uczestniczyło 27 osób.
   W bibliotece w Piechcinie działa filia UTW z Barcina, wykłady odbywają się raz w miesiącu.
   Pani Jesionowska szefowa Sekcji Origami UTW w Barcinie prowadziła warsztaty plastyczne z dziećmi uczestniczącymi w spotkaniach wakacyjnych w Oddziale dla dzieci , Filii nr 1 w Barcinie. Warsztaty plastyczne prowadziła również hafciarka pałucka P. Jadwiga Dziurgiela. Bardzo dobrze układa się także współpraca Filii w Piechcinie z Pracownią ART.W bibliotece organizowane są wystawy prac członków Klubu, prowadzone są przez panie z klubów seniora warsztaty dla dzieci.
   Dziewięciu seniorów podpisało z naszą biblioteką umowy wolontariackie , w ramach których pomagają bibliotekarzom w prowadzeniu zajęć edukacyjnych i kulturalnych – prowadzą warsztaty rękodzielnicze i plastyczne.
   Seniorzy z Barcina i Piechcina biorą również udział w spotkaniach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych w bibliotekach, w wyjazdach do opery i teatru organizowanych przez filię w Piechcinie, a także są aktywnymi uczestnikami DKK dla dorosłych.
   Dużym zainteresowaniem wśród starszych mieszkańców Barcina cieszą się spotkania wspomnieniowe odbywające się w każdy ostatni wtorek miesiąca pn. „Zajrzyj do biblioteki powspominać…”.
   Barcińscy seniorzy brali także czynny udział w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, które odbyło się w barcińskiej bibliotece 08.09.2018 r.
   Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Kluby Seniora współpracują z Biblioteką w ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowoczesność”.
 3. 3. Osoby niewidome i słabowidzące Z usług biblioteki w roku sprawozdawczym. korzystały 392 osoby niewidome i słabowidzące (w tym 2 osoby niewidome i 3 niedowidzące).
  BPMiG w Barcinie oraz filie w Barcinie i Piechcinie udostępniały swoim czytelnikom audiobooki, a wszystkie biblioteki książki drukowane tzw. ”dużą czcionką”. W naszych zbiorach mamy 1.176 jednostek audiobooków i 351 książek drukowanych dużą czcionką. Biblioteka główna przy ul. WP 4a oraz filia w Piechcinie przystosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych.
  W wybudowanej w 2013 r. bibliotece w Barcinie przystosowano jedno stanowisko w czytelni internetowej dla osoby słabowidzącej zakupując specjalny program komputerowy – pakiet rehabilitacyjny IVONA.
  W Filii nr 1 w Barcinie pracuje jako wolontariuszka członkini Polskiego Związku Niewidomych Koła w Żninie.
 4. 4. Współpraca
  Biblioteka w Barcinie współpracuje ze ŚDS, stowarzyszeniami wspierającymi osoby niepełnosprawne i seniorów w ramach zawiązanego w 2012 r. Partnerstwa „Tradycja – Kultura-Nowoczesność”.
  W 2018 r. została nawiązana współpraca z powstałym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Domem Dziennego Pobytu „Zacisze”. Uczestnicy odwiedzają bibliotekę, a wolontariuszka pracująca w Filii nr 1 w Barcinie prowadziła od października do grudnia warsztaty z wikliny papierowej.
  Filia nr 1 w Barcinie współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych Koło w Żninie, osoba, która należy do żnińskiego Koła w 2018 r. prowadziła warsztaty z wikliny papierowej w formie wolontariatu. Odbyło się 25 spotkań. Seniorzy z UTW i Klubów Seniora mają podpisane z biblioteką umowy wolontariackie, wspierając nas w pracy kulturalno-edukacyjnej m.in. prowadząc warsztaty rękodzielnicze dla różnych grup wiekowych.
  W ramach współpracy z UTW i Kołem Diabetyków w Barcinie w bibliotece głównej obywają się spotkania stowarzyszeń i zajęcia językowe, natomiast w Filii w Piechcinie wykłady UTW. BPMiG w Barcinie prowadzi punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie.

VIII. E-usługi biblioteki:

 1. 1. Rodzaj usług
  BPMiG jest użytkownikiem programu komputerowego SOWA SQL na 6 stanowisk. Udostępnia na swojej stronie internetowej katalog on-line. Od 1 stycznia 2018 r. mamy w pełni zautomatyzowany system wypożyczania zbiorów we wszystkich placówkach bibliotecznych. Czytelnicy posiadają karty biblioteczne, mają możliwość rezerwacji i zamówień zbiorów przez Internet i są powiadamiani o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych pozycji.
  W roku sprawozdawczym czytelnicy bibliotek na terenie Gminy Barcin mogli korzystać z bezpłatnego dostępu do wybranych publikacji z bazy IBUKLibra. Biblioteka w Barcinie wchodzi w skład Kujawsko-Pomorskiego Elektronicznego Zasobu Bibliotecznego i zawarła porozumienie w sprawie dostępu do bazy na platformie ibuk.pl, czyli czytelni on-line książek z różnych dziedzin wiedzy.
  Na sfinansowanie dostępu do platformy ibuk.pl biblioteka przeznaczyła w roku sprawozdawczym kwotę 1.845,06 zł.
  Biblioteki na terenie gminy Barcin w 2018 r. proponowały swoim czytelnikom także darmowy dostęp do platformy LEGIMI. Kwota usługi 1.480 zł
  Ponadto użytkownicy bibliotek mogą korzystać z kodów dostępu do program "Funenglish w bibliotece". Biblioteka skorzystała ze specjalnej oferty FUNPAKIET dla bibliotek i wykupiła dostęp do nauki języków obcych metodą e-learningową. Użytkownicy mający dostęp do platformy za pomocą kodów mogą korzystać z całego kursu nie tylko w bibliotece, ale również w domu.
  Biblioteka od kilku lat posiada stronę internetową http://www.biblioteka.barcin.pl oraz profil na Facebooku i Instagramie.
 2. 2. Liczba bibliotek, które świadczą e-usługi
  E-usługi świadczą wszystkie biblioteki na terenie gminy.
 3. 3. Odbiorcy
  W 2018 r. statystyka korzystania z platformy Ibuk.pl przedstawiała się następująco :
  • - wydano : 41 kodów dostępu
  • - liczba otwarć : 679
  • - liczba pobranych stron: 9211.
   Z tej e-usługi korzystali głównie studenci i młodzież ucząca się.
   Z platformy Legimi w 2018 r. wykorzystano 111 kodów dostępu. Z tego rodzaju usługi korzystali użytkownicy dorośli, w 90% kobiety pracujące, a także studenci.
   W programie "Funenglish w bibliotece" wydano 51 kodów dostępu. Z tej usługi korzystają zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. W bibliotece pod okiem bibliotekarki pracownika Oddziału dla dzieci i młodzieży prowadzone są metodą e-learningową kursy języka angielskiego dla dorosłych i dzieci. Spotkania w grupach odbywają się raz w tygodniu i korzysta z nich 6 dorosłych – 5 seniorów i 1 osoba pracująca zawodowo oraz 17 dzieci w wieku do 10 lat.

IX. Inwestycje (budowa, rozbudowa) oraz pozyskiwanie nowych lokali, obiektów w ostatnim roku:

W 2018 roku w placówkach bibliotecznych na terenie gminy Barcin nie przeprowadzono większych remontów z budżetu biblioteki . zostały usunięte jedynie usterki powstałe na skutek zalania. Koszt przeprowadzonych prac 5.647,99 zł. Finansowane z pieniędzy uzyskanych z ubezpieczenia biblioteki.

X. Komputeryzacja bibliotek:

 1. 1. Placówki biblioteczne skomputeryzowane (z uwzględnieniem filii)

  Wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy Barcin są skomputeryzowane i mają dostęp do Internetu.
  W BPMiG są 28 komputerów, w tym 16 dostępnych dla czytelników
  W filii w Piechcinie znajduje się 9 komputerów, w tym 7 dostępnych dla czytelników.
  Filia nr 1 w Barcinie ma 4 komputery, w tym 3 dostępne dla czytelników, a Filia w Mamliczu 4, w tym 3 dostępne dla czytelników.
  Biblioteka w Barcinie posiada 8 szt. tabletów, w tym 6 otrzymała w ramach projektu „Tablety w twojej bibliotece”. Filia nr 1 w Barcinie i Filia w Mamliczu użytkują po dwa tablety. Filia w Mamliczu korzysta z tabletów wypożyczając z biblioteki głównej na zajęcia edukacyjne. Posiadamy również 1 czytnik e-booków.

 2. 2. Wykorzystywane oprogramowania biblioteczne. BPMiG jest użytkownikiem programu bibliotecznego SOWA SQLw usłudze hostingu na 6 stanowiskach oraz programu SOWA klient- serwer, co umożliwia umieszczenie katalogu bibliotecznego na stronie internetowej biblioteki.
  Od 1 stycznia 2018 r. został w pełni zautomatyzowany system wypożyczania zbiorów we wszystkich placówkach bibliotecznych na terenie gminy.
  Czytelnicy otrzymują karty biblioteczne. Mają również możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne oraz możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia oraz zdalnego przedłużania wypożyczonych zbiorów.
  W bibliotece głównej zamontowane są liczniki wejść do biblioteki.
  Procent wprowadzonych książek do katalogu: 100% - biblioteka główna; 100% - Filia Piechcin; 97,58 % - Filia nr 1 Barcin; 100%- Filia Mamlicz
 3. 3. Źródła finansowania komputeryzacji bibliotek

  W roku sprawozdawczym zakupiono 1 laptop i urządzenie wielofunkcyjne. Opłacono również roczny hosting do sytemu SOWA SQL. Wszystkie zakupy sfinansowane był z dotacji organizatora. Kwota przeznaczona w 2018 r. na automatyzację to 12.225 zł.

 4. 4. Dostęp do Internetu (warunki korzystania, przepustowość łączy) Wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy Barcin posiadają dostęp do Internetu i czytelnie internetowe : BPMiG – 15 stanowisk oraz jedno stanowisko z katalogiem on-line, Filia w Piechcinie – 6 stanowisk oraz 1 stanowisko z katalogiem on-line, Filia nr 1 Barcin - 3 i Filia w Mamliczu – 3 stanowiska,
  BPMiG Barcin posiada dostęp do Internetu, poprzez łącze światłowodowe o maksymalnej przepustowości 40 Mb/s, transfer wyjściowy 15 Mb/s. Filia nr 1 w Barcinie – Wifi i łącze kablowe przepustowość łącza 40Mb/s, transfer wyjściowy 1 Mb/s - Orange
  Filia w Mamliczu :Wifi i usb router , Play : Internet mobilny.
  Filia w Piechcinie - przepustowość łącza 40 Mb/s, transfer wyjściowy 15 Mb/s.
  W bibliotece głównej oraz w Filii w Piechcinie korzystamy z usług operatora Servcom sp. z o.o. , natomiast w Filii nr 1 w Barcinie z firmy Orange, a w Mamliczu z firmy Play.
  Za korzystanie przez czytelników z Internetu biblioteki nie pobierają opłat.

XII. Modernizacja bibliotek, zakup sprzętu i wyposażenia

W 2018 roku w placówkach bibliotecznych na terenie gminy Barcin nie przeprowadzono większych remontów z budżetu biblioteki . Na bieżąco były usuwane drobne usterki. Ze środków finansowych biblioteki dla potrzeb placówek bibliotecznych zakupiono: W 2018 r. zakupiono dla :

 1. 1.Biblioteki głównej : drukarkę, 2 niszczarki, dwa krzesła obrotowe, fotel obrotowy, 2 czajniki bezprzewodowe, żelazko, flipchart;
 2. 2. Filii nr 1 Barcin : laptop z oprogramowaniem, 12 krzeseł składanych;
 3. 3. Filii w Piechcinie : aparat fotograficzny, drabinę wielofunkcyjną;
 4. 4. Filii w Mamliczu : aparat fotograficzny.

Wartość zakupionego sprzętu i wyposażenia to kwota 7.749,93 zł .

XIII. Promocja biblioteki oraz działań na rzecz rozwoju czytelnictwa.

Promocja usług bibliotecznych prowadzona jest poprzez stronę internetową biblioteki : www: biblioteka.barcin.pl, profile na Facebooku i Instagramie i współpracę z TVL Barcin oraz mediami lokalnymi : Gazetą Pomorską, Pałukami, Radiem Żnin i Pogłosem Barcina. Artykuły o działalności barcińskiej książnicy ukazały się także w dziennikach ogólnopolskich Rzeczpospolita– wersja papierowa i internetowa, w pismie fachowym Bibliotekarz Bydgoski. Praca biblioteki była promowana na antenie Radia Żnin, Radia PiK oraz TVP Bydgoszcz. Promujemy również spotkania kulturalno-edukacyjne wydając comiesięczny karnet kulturalny, przygotowując plakaty informacyjne.

W 2018 r. biblioteka w Barcinie zajęła II miejsce w Rankingu Bibliotek organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita i Instytut Książki i uzyskała tytuł najlepszej biblioteki w województwie kujawsko-pomorskim.

Barcin, 15.02.2019 r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-28 15:21przez:
Opublikowano:2020-09-28 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Bibloteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego
Odwiedziny:1138

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo