Biuletyn Informacji Publicznej Bibloteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego

Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu fotograficznego realizowane w ramach obchodzenia Tygodnia Bibliotek w 2020 r.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Organizator konkursu:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin.

Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek w 2020r.

Cele konkursu:

 • rozbudzenie wrażliwości czytelników,
 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,
 • pobudzenie aktywności twórczej.

Zasady uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby od 13 roku życia.
 2. Konkurs rozpoczyna się 8 maja 2020r.,
 3. Termin składania prac upływa 14 maja 2020r.;
 4. Termin ogłoszenia wyników konkursu: 15 maja 2020 r.
 5. Prace należy składać w formie wiadomości przesłanej za pomocą komunikatora Messenger na profil biblioteki na portalu Facebook bądź pocztą e-mail na adres
  czytelnia@biblioteka.barcin.pl.
 6. W przypadku uczestników niepełnoletnich konieczne jest złożenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego /załącznik nr 1/ na udział dziecka w konkursie. Zgody należy złożyć drogą mailową  czytelnia@biblioteka.barcin.pl.
 7. Praca fotograficzna powinna być wykonana własnoręcznie przez uczestnika konkursu.
 8. Tematyka pracy powinna być spójna i nawiązywać do tegorocznego hasła Tygodnia Bibliotek, czyli „ZASMAKUJ W BIBLIOTECE”. Tematem pracy mogą być wszelkie zwyczaje i czynności  związane z czytaniem książek.
 9. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.
 10. Pracę konkursową należy podpisać podając: imię i nazwisko autora pracy.
 11. Dostarczenie pracy jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do pracy konkursowej na Organizatora, zgodą na jej publiczne udostępnianie (na stronie internetowej Organizatora i tablicach ściennych) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych Organizatora.
 12. Autorzy zwycięskich prac zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo oraz otrzymają nagrody rzeczowe.
 13. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Postanowienia końcowe

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-08-19 13:05przez:
Opublikowano:2020-05-07 00:00przez: Robert Sagan
Podmiot udostępniający: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin
Odwiedziny:879

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.