Biuletyn Informacji Publicznej Bibloteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego

Regulamin konkursu „Quiz ze smakiem”

Regulamin konkursu „Quiz ze smakiem”

Projekt „Biblioteka ze smakiem” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Regulamin konkursu „Quiz ze smakiem”

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin w partnerstwie z Zespołem Szkół, Stowarzyszeniem „Otwarte Umysły” i Towarzystwem Miłośników Miasta i Gminy Barcin.
 2. Quiz jest opublikowany na stronie internetowej Zespołu Szkół oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin w ramach projektu „Biblioteka ze smakiem”. Projekt ten jest dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.
 3. Konkurs trwać będzie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 4. Celem konkursu jest:
  • promowanie lokalnych tradycji kulinarnych,
  • ugruntowanie wiedzy o tematyce kulinarnej,
  • rozbudzenie zainteresowań kulinarnych, pisarskich, czytelniczych,
  • promocja literatury beletrystycznej i poradników kulinarnych.
 5. Quiz internetowy składa się z 10 pytań dotyczących kuchni regionalnej oraz spotkań realizowanych w ramach projektu „Biblioteka ze smakiem”.
 6. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami konkursu mogą być osoby biorące udział w projekcie a także wszyscy Czytelnicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin.
 7. Quiz można rozwiązać w dowolnym dniu trwania Konkursu, a więc od 1lipca do końca sierpnia 2019 r.
 8. Udział w konkursie polega na rozwiązaniu „Quizu ze smakiem” opublikowanego w Internecie na stronie Zespołu Szkół oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie - udzieleniu odpowiedzi na pytania w nim zawarte, podpisaniu się imieniem i nazwiskiem, podaniu adresu lub numeru telefonu kontaktowego, wydrukowaniu oraz dostarczeniu do biblioteki publicznej, przy ul. WP 4a do dnia 5 września br.
 9. Za każdą poprawną odpowiedź przyznaje się 1 punkt. Wygrywa dziesięć osób z najwyższą sumą punktów. W przypadku równej ilości punktów wygrywają odpowiedzi, które wpłynęły wcześniej.
 10. Wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2019 roku podczas spotkania organizowanego w ramach projektu „Biblioteka ze smakiem”.
 11. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wydarzeniu drogą telefoniczną, listowną lub e-mailową.
 12. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, iż administratorem danych Pani/Pana danych
  osobowych przetwarzanych przez organizatora w związku z konkursem jest: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin, ul. Wojska Polskiego nr 4a, 88-190 Barcin, telefon służbowy 512-173-676, adres e-mail: dyrektor@biblioteka.barcin.pl.
 13. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby przeprowadzenia Konkursu „Quiz ze smakiem”, tj. wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia Laureatów.
 14. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 15. W sprawach związanych z konkursem prosimy o kontakt z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego, tel: 52 383-21-66 lub e-mail wypozyczalnia@biblioteka.barcin.pl.

Dyrektor BPMiG w Barcinie
Grażyna Szafraniak

Autor: Grażyna Szafraniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-08-19 13:57przez: Grażyna Szafraniak
Opublikowano:2019-07-08 00:00przez: Robert Sagan
Podmiot udostępniający: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin
Odwiedziny:947

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.