Biuletyn Informacji Publicznej Bibloteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego

Informacja dot. ustalenia 4 czerwca 2021 roku, dniem wolnym od pracy dla pracowników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego

W dniu 04.06.2021 r. biblioteki będą nieczynne. (dzień wolny  za sobotę 1 maja 2021 r.)

Zarządzenie nr 23/2021

Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie

im. Jakuba Wojciechowskiego

z dnia 27. kwietnia 2021 r.

 

w sprwie : ustalenia dnia wolnego od pracy przysługującego pracownikom Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego w zamian za święto 1 maja 2021 r. przypadające w sobotę.

Na podstawie:

  1. art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 poz. 1040 ze zm.)
  2. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. pracodawcy wini są wyznaczyć pracownikom dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustalam dla pracowników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin ul. Wojska Polskiego 4a i filii bibliotecznych dzień 04. czerwca 2021 dniem wolnym od pracy w zamian za święto 1 maja 2021 przypadające w sobotę.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Autor: Grażyna Szafraniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-26 12:58przez: Grażyna Szafraniak
Opublikowano:2021-05-26 12:58przez: Sagan Robert
Podmiot udostępniający: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin
Odwiedziny:229

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.