Biuletyn Informacji Publicznej Bibloteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  1. Sugestie i uwagi dotyczące pracy Biblioteki czytelnik może pisać i przesłać na adres biblioteki biblioteka@biblioteka.barcin.pl.
  2. Dyrektor Biblioteki w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 13:00 do 15:00. Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy przyjęcia interesantów odbywają się w następny dzień tygodnia w tych samych godzinach.
  3. Korespondencja wpływająca do Biblioteki jest załatwiana według kolejności wpływu.
  4. Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione, zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej można uzyskać na pisemny wniosek złożony w Bibliotece.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-08-06 12:11przez:
Opublikowano:2020-08-06 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Bibloteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego
Odwiedziny:1242

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.