RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek Biblioteki

Wartość brutto majątku środków trwałych BPMiG im.Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie wg stanu na 12.2014r. : 3 962 435, 22 w tym:
1. Budynki - 1 989 553, 08
2. Maszyny i urządzenia – 32 682, 88
3. Grunty - 131 100, 00
4. Pozostałe środki trwałe – 558 606, 58
5. Zbiory biblioteczne – 1 132 213, 07
6. Wartości niematerialne i prawne – 88 851, 29
7. Inne śr. trwałe – 29 428, 32

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie jest właścicielem nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie jako działki:

  • Barcin

Działka numer 81/88 o powierzchni 0,3173 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgi wieczyste
nr. BY1U/00013847/8

  • Piechcin

Działka numer 16/30 o powierzchni 0,0934 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgi wieczyste
nr. 17244Opublikował: Maciej Gawroński
Publikacja dnia: 13.04.2015
Podpisał: Grażyna Szafraniak
Dokument z dnia: 10.05.2014
Dokument oglądany razy: 1 631