RSS
A A A K
SmodBIP

2018

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 rok.
>>pobierz<<

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok.
>>Zarządzenie<<
>>Wprowadzenie do sprawozdania<<
>>Informacje dodatkowe i objaśnienia<<
>>Bilans<<
>>Rachunek Zysków i Strat<<Opublikował: Robert Sagan
Publikacja dnia: 04.04.2019
Podpisał: Grażyna Szafraniak
Dokument z dnia: 21.09.2018
Dokument oglądany razy: 498