RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy w BIP Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie im. J. Wojciechowskiego

Nazwa: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego
Adres: ul. Wojska Polskiego 4a, 88-190 Barcin
Telefon: 52 383-21-66

wew. 101 - Wypożyczalnia
wew. 102 - Ksiegowość
wew. 103 - Dział opracowań
wew. 104 - Oddział dla dzieci
wew. 105 - Dyrektor
wew. 106 - FAX


Adresy E-mail:

Adres główny 

 • biblioteka@biblioteka.barcin.pl

Biblioteka Barcin

 • dyrektor@biblioteka.barcin.pl
 • administracja@biblioteka.barcin.pl
 • ksiegowa@biblioteka.barcin.pl
 • wypozyczalnia@biblioteka.barcin.pl
 • oddzial@biblioteka.barcin.pl
 • czytelnia@biblioteka.barcin.pl

Filia w Barcinie

 • filia.barcin@biblioteka.barcin.pl

Filia w Piechcinie

 • filia.piechcin@biblioteka.barcin.pl

Filia w Mamliczu

 • filia.mamlicz@biblioteka.barcin.pl

Uwaga! Z końcem roku 2016 e-maile z końcówką @biblioteka.barcin.com.pl przestaną funkcjonować prosimy o przesyłanie maili na adresy podane powyżej.

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego, ul. Wojska Polskiego 4a, 88-190 Barcin, tel. 52 383 21 66
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Krzysztofrm Kiełbasą pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Aktualności

14.08.2020 Biblioteki nieczynne

13.08.2020

14.08.2020 Biblioteki nieczynne

Zmiana godzin pracy w dniach 10 i 13 lipiec

09.07.2020

Ze względu na organizację lokali wyborczych w bibliotece głównej i filii w Piechcinie amianie ulegają godziny pracy w dniach 10 i 13 lipca.

Zmiana godzin pracy w związku z wyborami.

24.06.2020

Zmiana godzin pracy w związku z wyborami.

Zmiana godzin pracy w dniu 12.06

09.06.2020

Zmiana godzin pracy w dniu 12.06Opublikował: Robert Sagan
Publikacja dnia: 16.03.2020
Podpisał: Marek Przybysz
Dokument z dnia: 07.03.2011
Dokument oglądany razy: 86 609