RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy w BIP Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie im. J. Wojciechowskiego

Nazwa: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego
Adres: ul. Wojska Polskiego 4a, 88-190 Barcin
Telefon: 52 383-21-66

wew. 101 - Wypożyczalnia
wew. 102 - Ksiegowość
wew. 103 - Dział opracowań
wew. 104 - Oddział dla dzieci
wew. 105 - Dyrektor
wew. 106 - FAX


Adresy E-mail:

Adres główny 

 • biblioteka@biblioteka.barcin.pl

Biblioteka Barcin

 • dyrektor@biblioteka.barcin.pl
 • administracja@biblioteka.barcin.pl
 • ksiegowa@biblioteka.barcin.pl
 • wypozyczalnia@biblioteka.barcin.pl
 • oddzial@biblioteka.barcin.pl
 • czytelnia@biblioteka.barcin.pl

Filia w Barcinie

 • filia.barcin@biblioteka.barcin.pl

Filia w Piechcinie

 • filia.piechcin@biblioteka.barcin.pl

Filia w Mamliczu

 • filia.mamlicz@biblioteka.barcin.pl

Uwaga! Z końcem roku 2016 e-maile z końcówką @biblioteka.barcin.com.pl przestaną funkcjonować prosimy o przesyłanie maili na adresy podane powyżej.

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego, ul. Wojska Polskiego 4a, 88-190 Barcin, tel. 52 383 21 66
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Marcinem Kominiarczykiem pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Aktualności

W DNIACH 02.01.2020 - 04.01.2020 czytelnia będzie nieczynna

31.12.2019

W DNIACH 02.01.2020 - 04.01.2020 czytelnia będzie nieczynna

Godziny pracy w wigilię i sylwestra

05.12.2019

Godziny pracy w wigilię i sylwestra

Dnia 2.11.2019 r. biblioteka będzie nieczynna

31.10.2019

Dnia 2.11.2019 r. biblioteka będzie nieczynna

Dnia 11.10 biblioteka czynna do godziny 15 oraz dnia 12.10 biblioteka nieczynna

10.10.2019

Dnia 11.10 biblioteka będzie czynna do godziny 15 oraz dnia 12.10 biblioteka nieczynnaOpublikował: Robert Sagan
Publikacja dnia: 13.09.2018
Podpisał: Marek Przybysz
Dokument z dnia: 07.03.2011
Dokument oglądany razy: 79 169