Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJBiblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego

 1. Korzystanie z Czytelni Internetowej powinno służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym. Korzystanie z komputerów w w/w celach traktowane jest priorytetowo.
 2. Z Czytelni Internetowej samodzielnie może korzystać Użytkownik od 8 roku życia. Dzieci do lat ośmiu mogą korzystać z Czytelni Internetowej mogą wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 3. Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach pracy Biblioteki.
 4. Po wejściu do Czytelni należy wpisać się do zeszytu odwiedzin –imię i nazwisko, cel korzystania, numer stanowiska.
 5. Czas korzystania z Czytelni Internetowej wynosi 30 minut. Może być wydłużony do 1 godziny tylko wtedy, gdy nie ma oczekujących lub w wyjątkowych przypadkach wymagających prowadzenia bardziej obszernych poszukiwań w sieci.
 6. Korzystanie z Internetu odbywa się według kolejności.
 7. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.
 8. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.
 9. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 10. Użytkownikowi nie wolno: korzystać z własnych nośników (dysków, CD-ROM-ów),zmieniać konfiguracji oprogramowania, korzystać z oprogramowania zainstalowanego na dysku nie związanego z Internetem i multimediami.
 11. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów programowania i danych.
 12. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wybranego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość korzystania z drukarki. Można bezpłatnie drukować do 3 stron.
 14. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie oraz torby i teczki należy zostawiać w przeznaczonym do tego miejscu. W Czytelni Internetowej obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych napojów, posiłków, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających, używania telefonów komórkowych i ładowania sprzętu elektronicznego.
 15. Bibliotekarz ma prawo nakazać opuszczenie lokalu biblioteki osobom:• Nietrzeźwym i zachowującym się niestosownie;• Które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników Biblioteki;• Wzbudzających ogólna odrazę brudem, niechlujstwem i przykrym zapachem. 
 16. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 17. Użytkownik ma obowiązek dbać o sprzęt komputerowy.
 18. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo Użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 19. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym, rażących uczucia lub dobre obyczaje, oraz korzystania ze stron płatnych. Biblioteka zastrzega sobie prawo do blokowania stron o w/w charakterze.
 20. Obowiązuje zakaz pobierania z Internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarza. Materiały pobrane zostaną usunięte przez bibliotekarza i nie będą dostępne do dalszego użytkowania.
 21. Użytkownik ma obowiązek bezwzględnego stosowania zasad bhp i ppoż.
 22. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 23. Komputer włącza i wyłącza wyłącznie bibliotekarz.
 24. Przed rozpoczęciem korzystania z Internetu użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.
 25. Użytkownicy mają prawo do korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Czytelni na zasadach wykorzystania komputera do przeglądania dysków CD-ROM udostępnianych w Czytelni, dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki (udostępnia je pracownik biblioteki), użytkownik może korzystać jednocześnie tylko z jednego programu multimedialnego.
 26. Korzystanie z Internetu, jak i z programów multimedialnych dostępnych w Czytelni jest bezpłatne.
 27. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych na okres wskazany przez bibliotekarza.
 28. W szczególnie drastycznych przypadkach bibliotekarz może wezwać służby porządkowe.
 29. Regulamin niniejszy obowiązuje od 01.04.2015 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Renata Grabowska

Data wytworzenia:
02 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Robert Sagan

Data publikacji:
02 sty 2024, godz. 12:06

Osoba aktualizująca informacje

Robert Sagan

Data aktualizacji:
02 sty 2024, godz. 12:06