Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

REGULAMIN IMPREZ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY BARCIN IM. JAKUBA WOJCIECHOWSKIEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin  określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Bibliotece Publicznej

Miasta i Gminy Barcin, zwanej dalej Organizatorem;

 1. Poprzez imprezę rozumie się wykłady otwarte, szkolenia, zajęcia aktywizacyjne, koncerty, spotkania autorskie, wieczory poetyckie, wieczornice patriotyczne oraz wszelkie inne wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Organizatora;
 2. Spotkanie organizowane w Bibliotece są bezpłatne, obowiązuje wstęp wolny;
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2015 r. do odwołania;
 4. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu;

ZMIANY TERMINU IMPREZY

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie imprez, zmiany wykonawcy oraz do zmian terminów imprez;
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości

Uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu;

 1. Informacja dotycząca odwołania imprezy, zmiany jej terminu bądź wykonawcy dostępna może być  na plakatach umieszczonych w Bibliotece, na stronie internetowej Biblioteki oraz na jej profilu na portalu Facebook;

ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE

  1. Bibliotekarz ma prawo nakazać opuszczenie imprezy osobom:
   • nietrzeźwym i zachowującym się niestosownie;
   • które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla  pozostałych użytkowników Biblioteki;
   • wzbudzających ogólną odrazę brudem, niechlujstwem i przykrym zapachem.
  2. W trakcie trwania imprezy  obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiłków poza poczęstunkiem przewidzianym w programie imprezy, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających, używania telefonów komórkowych oraz ładowania sprzętu elektronicznego;
  3. W czasie trwania imprezy, Uczestnik nie może korzystać ze zbiorów Czytelni. Użytkownicy wyrażający chęć korzystania ze zbiorów Czytelni zgłaszają ten fakt Bibliotekarzowi. Przegląd prasy lub księgozbioru w takim wypadku odbywa się w wyznaczonym miejscu w Wypożyczalni dla Dorosłych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin;

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA

 1. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z dnia 20 października 1997 roku, Nr 133, poz.833). Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza

zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom i instytucjom. Dane osobowe podane przez

Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail)będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzania szkoleń oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;

 1. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora;
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, dźwiękowego oraz filmowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjno-marketingowych; 4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na nieodpłatne utrwalanie swojego wizerunku w wyżej wspomnianym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w szczególności strony www.biblioteka.barcin.com.pl oraz profilu Biblioteki na portalu Facebook, w innych elektronicznych środach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą ilustrować jedynie informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestników  nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

5. Uczestnik wyrażający chęć wykonywania fotografii, filmów czy nagrań dźwiękowych podczas imprezy, musi posiadać zgodę Wykonawcy na ich wykonanie oraz rozpowszechnianie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia Wykonawcy wobec Uczestnika w kwestii praw autorskich oraz wykorzystanie powstałych w ten sposób materiałów niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1.Organizator oświadcza, że treści przekazywane przez wykonawców  mają charakter edukacyjny lub rozrywkowy. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub wskutek wykorzystania przez Uczestników  informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Renata Grabowska

Data wytworzenia:
02 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Robert Sagan

Data publikacji:
02 sty 2024, godz. 12:25

Osoba aktualizująca informacje

Robert Sagan

Data aktualizacji:
02 sty 2024, godz. 12:25