Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU ORAZ ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH W CZYTELNI BPMiG im.J. WOJCIECHOWSKIEGO W BARCINIE

 1. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy lokalnej społeczności do udostępniania elektronicznych źródeł informacji oraz zainstalowanych programów użytkowych wyłącznie do celów edukacyjnych i kulturalno -oświatowych(np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych).
 2. Użytkownik komputera zobowiązany są do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy tylko w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw oraz prowadzenia prywatnej korespondencji W czytelni obowiązuje zakaz korzystania z poczty elektronicznej oraz innych programów i usług służących komunikacji.
 3. Po wejściu do czytelni należy wpisać się do zeszytu odwiedzin–imię i nazwisko, adres, cel korzystania i pozostawić u bibliotekarza dowód tożsamości –legitymację szkolną lub dowód osobisty.
 4. Czas korzystania z czytelni internetowej wynosi 30 minut. i może być wydłużony do 1 godziny tylko wtedy, gdy nie ma oczekujących lub w wyjątkowych przypadkach wymagających prowadzenia bardziej obszernych poszukiwań w sieci.
 5. Korzystanie z Internetu odbywa się według kolejności.
 6. Kolejność korzystania można rezerwować u bibliotekarza na drodze zapisu.Istnieje możliwość telefonicznego rezerwowania czasu pracy przy komputerze (tel. 052 3832166).
 7. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje dowiadomości iakceptuje monitorowanie jego pracy.W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.
 8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 9. Użytkownikowi nie wolno: korzystać z własnych nośników (dyskietek, dysków, CD-ROM-ów),zmieniać konfiguracji oprogramowania, korzystać z oprogramowania zainstalowanego na dysku nie związanego z Internetem i multimediami.
 10. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów programowania i danych.
 11. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą rekompensującą zużycie papieru oraz tonera do drukarki.
 13. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie należy zostawiać na wieszaku, a torby, teczki itp. w przeznaczonym do tego miejscu. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych i korzystać z telefonu komórkowego.
 14. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 15. Użytkownik ma obowiązek dbać o sprzęt komputerowy.
 16. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 17. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym, rażące uczucia lub dobre obyczaje oraz korzystania z płatnych stron Internetu.
 18. Obowiązuje zakaz pobierania z Internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarza.
 19. Użytkownik ma obowiązek bezwzględnego stosowania zasad bhp i ppoż.
 20. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 21. Komputer włącza i wyłącza wyłącznie bibliotekarz.
 22. Przed rozpoczęciem korzystania z Internetu użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.
 23. Użytkownicy mają prawo do korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Czytelni na zasadach wykorzystania komputera do przeglądania dysków CD-ROM udostępnianych w Czytelni, dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki (udostępnia je pracownik biblioteki), użytkownik może korzystać jednocześnie tylko z jednego programu multimedialnego.
 24. Korzystanie z Internetu, jak i z programów multimedialnych dostępnych w Czytelni jest bezpłatne.
 25. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.
 26. W szczególnie drastycznych przypadkach bibliotekarz może wezwać służby porządkowe.
 27. Regulamin niniejszy obowiązuje od 01.04.2007 r. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Renata Grabowska

Data wytworzenia:
02 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Robert Sagan

Data publikacji:
02 sty 2024, godz. 12:01

Osoba aktualizująca informacje

Robert Sagan

Data aktualizacji:
02 sty 2024, godz. 12:01