Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

REGULAMIN KORZYSTANIA Z Tabletów iPad AIR w BibliotecePublicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego

 1. Biblioteka udostępnia na miejscu do korzystania przez Użytkowników 6 tabletów iPad Air marki Apple wraz z akcesoriami.
 2. Z tabletów samodzielnie może korzystać Czytelnik od 8 roku życia. Dzieci do lat ośmiu mogą korzystać z tabletów wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 3. Każdy Użytkownik od 16 roku życia może korzystać z tabletu w godzinach otwarcia biblioteki w nieograniczonym wymiarze czasu. Czytelnik do 16 roku życia może korzystać z tabletu do 1 godziny, chyba że liczba chętnych do korzystania z tabletu jest większa niż liczba dostępnych tabletów. W takiej sytuacji jednorazowy czas korzystania z tabletu ograniczony jest do 0,5 godziny. W wyjątkowych sytuacjach bibliotekarz może zezwolić na dłuższe korzystanie z tabletu.
 4. Korzystający z tabletu zobowiązany jest wpisać się do rejestru odwiedzin, gdzie umieszcza dane osobowe, numer sprzętu, zakres czasowy oraz nazwę aplikacji, z których zamierza skorzystać.
 5. Dane osobowe czytelników są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 88)mogą być wykorzystywane wyłącznie do rejestracji korzystania ze sprzętu oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej.
 6. Tablety podłączone są do sieci Wi-Fi Biblioteki, za pomocą której mogą łączyć się z Internetem.
 7. Czytelnik korzysta z tabletu na własne ryzyko i odpowiedzialność, włączając w to odpowiedzialność karną.
 8. Korzystając z tabletu Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności czytelnik nie może przeglądać ani zamieszczać w Internecie:
  • obrazów przemocy,
  • treści pornograficznych,
  • treści obrażających lub oczerniających inne osoby fizyczne lub prawne,
  • treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
  • wizerunku osoby bez jej zgody,
  • danych osobowych innych osób,
  • reklamy alkoholu, tytoniu, hazardu,
  • treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. m.in. filmów, piosenek, zdjęć, teledysków, tekstów, które nie są dostępne legalnie.
 9. Zabronione jest także wysyłanie spamu (mass mailing), próba obejścia zabezpieczeń technicznych, próba nielegalnego wejścia do systemów informatycznych osób trzecich, używanie fałszywego adresu IP, wysyłanie wirusów komputerów lub innego niebezpiecznego oprogramowania oraz wszelkie inne działania zagrażające bezpieczeństwu Internetu i jego użytkowników.
 10. Tablety wyposażone są w aplikacje umożliwiające naukę, tworzenie i dzielenie się treściami, a także zabawę. Czytelnik nie może samodzielnie instalować na tablecie żadnych dodatkowych aplikacji. Czytelnik może zaproponować Bibliotece zainstalowanie dodatkowych aplikacji. O instalacji bądź jej odmowie Biblioteka zdecyduje wedle własnego uznania.Zabronione jest używanie własnego Apple ID oraz instalowanie za jego pomocą dodatkowych aplikacji.
 11. Po zakończeniu korzystania z tabletu Tablet Master usuwa z tabletu wszelkie dane osobowe,historię wyszukiwania z przeglądarki internetowej oraz aplikacje bądź inne treści, które Użytkownik na nim umieścił. Użytkownik zobowiązany jest do wylogowania się ze wszelkich internetowych aplikacji, z których korzystał, np. bankowości internetowej.
 12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości postanowienia pkt. 7 i 8 powyżej.Biblioteka może usunąć z tabletu wszelkie dane i treści umieszczone na nim przez Użytkownika. Jednak w żadnym wypadku Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich bądź szkody Użytkownika, w tym naruszenie poufności danych osobowych, wynikłe na skutek korzystania przez Użytkownika z Internetu za pośrednictwem tabletu.
 13. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.04.2015r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Renata Grabowska

Data wytworzenia:
02 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Robert Sagan

Data publikacji:
02 sty 2024, godz. 12:04

Osoba aktualizująca informacje

Robert Sagan

Data aktualizacji:
02 sty 2024, godz. 12:04