Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin wypożyczania czytników książek elektronicznych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego.

 1. Wypożyczenia czytnika książek elektronicznych mogą dokonać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i są zarejestrowanymi czytelnikami biblioteki.
 2. Czytnik książek elektronicznych będący własnością Biblioteki może zostać wypożyczony Czytelnikowi posiadającemu ważną kartę biblioteczną który nie ma nieuregulowanych zobowiązań finansowych lub przedmiotowych względem biblioteki.
 3. Przy wypożyczeniu, Czytelnik jest zobowiązany do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz ze zdjęciem. Warunkiem wypożyczenia czytnika jest podpisanie oświadczenia – załącznik nr 1.  

Do przetwarzania danych osobowych Czytelnika zawartych w oświadczeniu zastosowanie mają zasady określone w regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.

 1. Czytelnik otrzymuje jedno z urządzeń dostępnych w danym momencie. Czytelnik może wypożyczyć tylko 1 urządzenie.
 2. Czytelnik może zarezerwować czytnik książek elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej: wypozyczalnia@biblioteka.barcin.pl lub telefonicznie. Rezerwacje będą realizowane w miarę dostępnych urządzeń. Rezerwacja jest anulowana po 3 dniach roboczych (w tym soboty pracujące dla Biblioteki).
 3. Wypożyczenie czytników:  
  1. bezpłatnie, dla czytelników z Gminy Barcin,
  2. dla czytelników z poza Gminy Barcin po wpłaceniu kaucji w wysokości 740 zł co stanowi wartość wypożyczonego urządzenia wraz z akcesoriami. Zwrot kaucji może zostać wstrzymany w przypadku stwierdzenia usterek, aż do czasu ich ustalenia. Kaucja może być zaliczona na poczet kosztów ew. naprawy lub odszkodowania  z tytułu zgubienia lub zniszczenia czytnika.
 4. Czytnik jest wypożyczany na okres maksymalnie 30 dni.
 5. Użytkownik ma prawo jednokrotnie przedłużyć okres wypożyczenia o kolejne 30 dni, pod warunkiem, że nie został zarezerwowany przez innego użytkownika. Przedłużenia można dokonać wyłącznie osobiście w placówce, w której urządzenie zostało wypożyczone. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.
 6. Osoba wypożyczająca czytnik zobowiązana jest do korzystania wyłącznie z konta LEGIMI dostarczonego wraz z urządzeniem.
 7. Zabronione jest wprowadzanie zmian w ustawieniach czytnika w szczególności zabrania się usuwania lub wylogowywania z konta LEGIMI dołączonego do wypożyczonego urządzenia.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do dbania o stan czytnika elektronicznego i wykorzystywania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
 9. W chwili zwrotu czytnik powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym  z kompletnym wyposażeniem otrzymanym w momencie jego wypożyczenia.
 10. Czytelnik jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenia praw autorskich do utworów,  z których korzysta przy użyciu czytnika, a w szczególności do materiałów pozostawionych przez Czytelnika w zwracanym czytniku.
 11. Czytelnik ma prawo korzystać z czytnika książek elektronicznych tylko na własny użytek. Czytelnik zobowiązany jest przestrzegać obowiązującego prawa w zakresie praw autorskich  i regulaminów dostawców ebooków z których usług korzysta oraz licencji na materiały  z których korzysta.
 12. Opłata za przekroczenie terminu zwrotu czytnika wynosi 2 zł za dzień.
 13. Każdy czytnik wyposażony jest w kabel USB, etui ochronne, adapter do słuchawek oraz instrukcję obsługi. W chwili wypożyczenia każdy użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia jego faktycznego funkcjonowania i kompletności. Wypożyczenie czytnika jest równoznaczne z tym, że Użytkownik otrzymał sprawnie funkcjonujący czytnik z kompletnym wyposażeniem.
 14. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia czytnika, Użytkownik zobowiązuje się zapłacić na rzecz Biblioteki odszkodowanie w wysokości aktualnej ceny rynkowej urządzenia fabrycznie nowego lub urządzenia o nie gorszych parametrach technicznych w przypadku braku dostępności rynkowej urządzenia wypożyczonego.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik nr 1 do Regulaminu (PDF, 69.46Kb) 2024-01-02 12:30:11 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Renata Grabowska

Data wytworzenia:
02 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Robert Sagan

Data publikacji:
02 sty 2024, godz. 12:30

Osoba aktualizująca informacje

Robert Sagan

Data aktualizacji:
02 sty 2024, godz. 12:30