Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA TABLETÓW Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin Im. Jakuba Wojciechowskiego

  • Tablet może wypożyczyć jedynie pełnoletni Czytelnik, który regularnie korzysta z Biblioteki, jest osobiście znany personelowi Biblioteki i posiada kartę czytelnika co najmniej od roku . W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor Biblioteki może zezwolić na wypożyczenie tabletu osobie, która nie spełnia jednego z powyższych kryteriów. Decyzja o wypożyczeniu tabletu bądź odmowie należy wyłącznie do Tablet Mastera.
  • W dni powszednie tablet wypożycza się na 1 dzień roboczy. Na soboty i niedziele tabletów nie wypożycza się.
  • Czytelnik może wypożyczyć tablet nie częściej niż raz na14 dni.
  • Tablet wypożycza się na podstawie formularza wypożyczenia tabletu. Podpisując formularz Czytelnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące wypożyczenia tabletu.
  • Czytelnika korzystającego z tabletu poza Biblioteką obowiązują zasady korzystania z tabletu opisane w regulaminie korzystania z tabletów.
  • Czytelnik zobowiązuje się zwrócić tablet wraz z akcesoriami w stanie nienaruszonym. Za każde uszkodzenie tabletu lub akcesoriów Czytelnik ponosi odpowiedzialność finansową, w maksymalnej wysokości ceny detalicznej takiego samego lub analogicznego modelu iPada oraz akcesoriów w sklepie firmowym producenta.
  • Za opóźnienie w zwrocie tabletu Biblioteka może naliczyć karę w wysokości 100zł za każdy dzień opóźnienia. Czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę o przyczynach opóźnienia i podać jego powody.
  • W przypadku opóźnienia przekraczającego 3 dni robocze oraz braku kontaktu z Czytelnikiem, Biblioteka może uznać tablet za zaginiony i zawiadomić odpowiednie organy ścigania. W takiej sytuacji dane osobowe Czytelnika i wszelkie dane lokalizacyjne zostaną przekazane organom ścigania.
  • Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.04.2015r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Renata Grabowska

Data wytworzenia:
02 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Robert Sagan

Data publikacji:
02 sty 2024, godz. 12:03

Osoba aktualizująca informacje

Robert Sagan

Data aktualizacji:
02 sty 2024, godz. 12:03